Kategorie
Kalendarz

Projekty strukturalne

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty strukturalne

Rodzaj projektu, tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji
Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, Priorytet II – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 „Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Projekt: Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce" Dr Marcin Paprzycki 2010-2012
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Działanie 4.2. „Rozój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Projekt: „Kapitał ludzki i kapitał społeczny jako nowe przedmioty akademickie” Prof.dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz 2009-2012
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej na lata 2007-2013" w ramach Podzadania 1.1.1 osi priorytetowej 1, Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk 2008 -2009
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Partnerstwo RENOWATOR Dr Barbara Mażbic-Kulma 2005-2007

 

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www