Kategorie
Kalendarz

rak,tchórzewska bezpieczeństwo 2013

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » rak,tchórzewska bezpieczeństwo 2013

Monografia na temat bezpieczeństwa systemów zbiorczego zaopatrzenia w wodę (SZZW) prezentuje wyniki prac dotyczących natury ryzyka, prowadzonych w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej i zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających niezawodność i bezpieczeństwo SZZW, prowadzonych w IBS PAN w Warszawie. W pracy zaprezentowano kompendium wiedzy o naturze ryzyka w SZZW. Zwrócono uwagę na aspekty zarządzania bezpieczeństwem w firmach wodociągowych z uwzględnieniem procesu sterowania ryzykiem, roli operatora systemu oraz analizy ekonomicznej. W pracy odniesiono się również do analizy ryzyka w warunkach niepewności, zaprezentowano metodę opartą na logice rozmytej zaproponowanej przez profesora Zadeha.

Przedstawione w monografii rozważania oraz propozycje metod analizy i oceny ryzyka SZZW wychodzą naprzeciw obecnym zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej w kontekście planów bezpieczeństwa wody oraz tzw. Planów bezpieczeństwa obiegu wody, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej.

Publikacja wydana ze środków projektów rozwojowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr NR 14-0006-10/2010 oraz NR 14-0011-10/2010.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www