Kategorie
Kalendarz

Słomiński, Kaliszewski (red.), Problemy

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Słomiński, Kaliszewski (red.), Problemy

W wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki, takich jak fizyka, sejsmologia, meteorologia, przemysł jądrowy, przemysł lotniczy, bankowość i finanse, obliczenia równoległe stały się podstawowym narzę­dziem w badaniach i zastosowaniach, w wielu innych obliczenia równoległe torują sobie dopiero drogę. W książce przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu obliczeń równoległych odnoszące się do architektur maszyn równoległych, modeli obliczeń i języków programowania. Problemy konstrukcji i analizy algorytmów równoległych zostały przedstawione na przykładzie algorytmów optymalizacji dyskretnej.

Autorzy: Grażyna Grygiel, Ignacy Kaliszewski i Leon Słomiński są pracownikami Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Marek Wojtowicz, zatrudniony uprzednio w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, jest w chwili obecnej pracownikiem Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Spis treści:

1.   Wprowadzenie: (Leon Słomiński, Ignacy Kaliszewski)

2.   Obliczenia równoległe: (Leon Słomiński)

2.1.     Wstęp

2.2.     Uwagi ogólne

2.3.     Podstawowe pojęcia

2.4.     Modele obliczeń równoległych

2.5.     Taksonomie modeli

2.6.     Jakość i złożoność algorytmów

2.7.      Równoległość zadań i zasady budowy algorytmów równoległych

2.8.     Transputer i jego sieci

Literatura

 

3.   Algorytmy równoległe dla znajdowania minimaksowego dendrytu w ważonym grafie skierowanym: (Leon Słomiński)

3.1.     Wstęp

3.2.     Założenia i sformułowanie problemu

3.3.     Sekwencyjny algorytm progowy

3.4.     Algorytmy równoległe

3.4.1.       Algorytm progowy Dl (model SIMD-CREW)

3.4.2.       Algorytm progowy D2 (model SIMD-EREW)

3.4.3.       Algorytm macierzowy D3 (model SIMD-CREW)

3.5.     Uwagi końcowe

Literatura

 

4. Wyznaczanie elementów maksymalnych w zbiorach skończonych z wykorzystaniem sieci transputerów: (Ignacy Kaliszewski)

4.1.   Wstęp

4.2.   Sformułowanie problemu

4.3.   Algorytm sekwencyjny

4.4.   Algorytm równoległy

4.5.   Eksperymenty numeryczne

4.6.   Równoległy algorytm dekompozycyjny

4.7.   Eksperymenty numeryczne z równoległym algorytmem dekompozycyjnym

4.8.   Złożoność algorytmu dekompozycyjnego

4.9.   Uwagi końcowe

Literatura

 

5.  Asynchroniczny algorytm równoległy dla zagadnienia przydziału: (Grażyna Grygiel)

5.1.  Wstęp

5.2.  Sformułowanie problemu

5.3.  Algorytm asynchroniczny

5.4.  Symulacja przebiegu czasowego algorytmu

5.5.  Realizacja algorytmu na sieci transputerowej

5.6.  Uwagi końcowe

Literatura

 

6.  Modest: język programowania równoległego: (Ignacy Kaliszewski, Marek Wojtowicz)

6.1.  Wstęp

6.2.  Opis języka

6.2.1.  Deklaracje typu

6.2.2.  Zmienne

6.2.3.  Instrukcje

6.2.4.  Deklaracje i wywoływanie procedur współbieżnych

6.2.5.  Funkcja selektora

6.2.6.  Wskaźnik zakończenia obliczeń

6.3.  Program przykładowy

6.4.  Uwagi końcowe

Literatura

 

DODATKI:

Dodatek 1. Polsko–angielski słownik nazw i pojęć z dziedziny obliczeń równoległych: (Leon Słomiński)

Dodatek 2. Lista artykułów i raportów Zakładu Programowania Matematycznego, z lat 1986–1992, dotyczących równoległej optymalizacji dyskretnej

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www