Kategorie
Kalendarz

Stachowicz ed., Intellectual

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Stachowicz ed., Intellectual

The whole book is divided in two parts. The first part is devoted to intellectual capital management on the regional level. This part begins with the presentation of original methodology of strategic navigation of social capital on the regional level. In the end of the first part the comparative analysis of social capital in process of creation of regional innovation strategies in regions are presented. The second part of the book is devoted to intellectual capital management in regional clusters as the basic components of regional innovative system. The comparative analyses of intellectual capital in various types of regional clusters are presented in the second part. In the end of this part authors present analyses of intellectual capital in different regional institutions (i.e. educational and health service).

Contents:

Introduction: Towards the Theory of Social Capital on the Regional Level, J. Stachowicz

 

PART 1. INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT ON THE REGIONAL LEVEL

 

1. Strategic Navigation of Social Capital on the Regional Level, J. Stachowicz

2. The Dynamics of Social Capital, S. Skowron

3. Trust as an Important Element of Social Capital, I. Grzanka

4. Regional Intellectual Capital: Disentangling a New Concept, M. Nowicka-Skowron, P. Pachura., T. Nitkiewicz., M. Kozak

5. The Prospects of Intellectual Capital Valuation in Regions – Data Envelopment Analysis Approach, M. Nowicka-Skowron, P. Pachura., T. Nitkiewicz., M. Kozak

6. Comparative Analysis of Social Capital in Process of Creation of Regional Innovation Strategies in Śląskie and Lubelskie Provinces , E. Bojar, J. Kałuża., J. Machnik-Słomka, T. Żminda

 

PART 2. INTELLECTUAL CAPITAL: REGIONAL CLUSTERS AND INSTITUTIONS

 

7. Social Capital of Regional Clusters: Comparative Analysis, J. Stachowicz , P. Kordel

8. Development of Social Capital in the Clustering Process on the Example of the Family Based Tourism Industry, L. Knop., M. Krannich, J. Machulik

9. The Comparative Analysis of the Intellectual Capital Potential in Education in the Lublin and Silesian Voivodships, S. Skowron, J. Dziwulski, R. Kobielski, A. Wojtynek-Hochuł

10. The Comparative Analysis of the Intellectual Capital Potential in the Health Service of the Silesian and Lublin Voivodships, S. Skowron, J. Dziwulski, R. Kobielski, A. Wojtynek-Hochut

 

Conclusion: Perspectives of Research on Social Capital on the Regional Level, J. Stachowicz, P. Kordel

List of tables

List of figures

 

W książce zaprezentowano założenia i koncepcję, a także orygi­nalną metodykę zarządzania kapitałem społecznym do celów budowy i wdrażania strategii rozwoju regionu. Podstawę powyższej metodyki stanowi opracowana przez J. Stachowicza i przedstawiona w książce koncepcja analizy i pomiaru kapitału społecznego, dla potrzeb zarządzania strategicznego w regionie. W książce zawarto również wyniki badań do­tyczących: oceny poziomu kapitału społecznego w procesie projektowa­nia i wdrażania regionalnej strategii innowacyjnej w województwie ślą­skim i lubelskim, badania wpływu kapitału społecznego na proces two­rzenia klastrów, oraz badania potencjału kapitału intelektualnego w pla­cówkach służby zdrowia i szkolnictwa.

Prezentowane prace są efektem badań realizowanych w ramach projektu badawczego 2H02D 03225, pt.: Zarządzanie kapitałem intelek­tualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www