Kategorie
Kalendarz

stachura komputerowa symulacja 2008

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » stachura komputerowa symulacja 2008

W pracy omówiono sposób konstruowania modelu matematycznego dla oczyszczalni ścieków z osadem czynnym z wykorzystaniem bilansowych równań różniczkowych zwyczajnych, wynikających z zasad zachowania masy i podstawowych zależności kinetycznych i stechiometrycznych, zachodzących przemian i procesów fizycznych w obiektach technicznych oczyszczalni. Równania różniczkowe opisują dynamikę procesu, a występujące w równaniach współczynniki mają interpretację fizykalną.

Koncepcja przedstawionego sposobu konstrukcji modelu matematycznego polega na opracowaniu modelu mogącego być pożytecznym narzędziem wspomagającym pracę operatora procesu technologicznego. Wobec tego opracowywany model opisuje konkretną i ograniczoną grupę obiektów, a proces modelowania uwzględnia również kalibrację modelu na podstawie rzeczywistych pomiarów. Dzięki takiemu podejściu utworzony model matematyczny staje się przybliżeniem konkretnego obiektu i może być użyty do jego badania, co jest niewątpliwie celem nadrzędnym modelowania matematycznego. Praca ma również na celu prezentację techniki fast-prototyping, czyli szybkiego prototypowania, przy pomocy komputera, wielowymiarowych procesów przemysłowych na przykładzie procesów zachodzących w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Pod pojęciem modelowania w pracy rozumie się zespół czynności obejmujących takie zagadnienia jak: opracowanie modelu procesu w postaci układu równań różniczkowych (model fizykalny), implementację modelu w odpowiednim algorytmie komputerowym, kalibrację wraz z optymalizacją nieznanych współczynników występujących w równia nich opisujących proces oraz analizę otrzymanych wyników.

      Publikacja wydana ze środków projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr R11 001 01.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www