Kategorie
Kalendarz

Straszak, Joszczuk-Januszewska, Nahorski (red.), Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym_BOS'95

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Joszczuk-Januszewska, Nahorski (red.), Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym_BOS'95

W tym tomie przedstawiamy zagadnienia związane ze stosowaniem ilościowych metod oceny wariantów możliwych rozwiązań ekonomicznych i społecznych podejmowanych w procesie decyzji decentralizacji gospodarczych i prezentowane na IV Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych BOS?97, która odbyła się w dniach 21-23 września 1995 r. w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, w powiązaniu z obchodami 75 rocznicy szkolnictwa morskiego w Polsce. Problematyka ta jest oczywiście zbyt szeroka, aby mogła być w całości reprezentowana na jednej konferencji. Także referaty znajdujące się w tym tomie przedstawiają tylko kilka zagadnień z tej dziedziny. Zebrano je w pięciu grupach tematycznych. W pierwszej z nich znajdują się referaty związane z metodami podejmowania decyzji. Są to zarówno prace dotyczące metodyki jak i zastosowań. Druga grupa obejmuje referaty związane w szerokim sensie z bezpieczeństwem państwa. W dwóch następnych grupach porusza się zagadnienia zarządzania, przy czym pierwsza z nich dotyczy analizy i podejmowania decyzji menadżerskich, gdy tymczasem w drugiej są zaprezentowane zagadnienia budowy i eksploatacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Piąta grupa obejmuje zagadnienia systemów wodnych i w szczególności przedstawia specjalnego typu decyzje, decyzje projektowe.

 

Spis treści:

 

PRZEDMOWA

 

TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI

 

Wybrane metody wspomagania konstrukcji portfela akcji, T. TRZASKALIK, R. JUREK, C. DOMINIAK

O pewnej metodzie wspomagającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych i tworzenia portfela akcji, D. KOPAŃSKA-BRÓDKA

Przewidywalność decyzji grupowych, J.W. MERCIK

Możliwości wykorzystania modelu programowania matematycznego w procesie negocjacji płacowych, W. RADZIKOWSKI, J. WIERZBIŃSKI

Metody wyznaczania wag obiektów na podstawie macierzy porównań obiektów parami w przypadku nieprzechodności ocen, L. KSIĘŻOPOLSKA, D. WAGNER

Entropia w systemach regionalnych, J. HOŁUBIEC, W. ŁABUDA, J. MALICKA-WĄSOWSKA, W.ROKICKI

Wybrane zagadnienia strategii długofalowego rozwoju regionu funkcjonalnego, A. STRASZAK

 

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

 

System bezpieczeństwa publicznego państwa, M. LISIECKI

Deterministyczny ekwiwalent pewnego stochastycznego modelu walki, T. NOWICKI

Metody wyznaczania charakterystyk stref obrony w operacjach powietrzno-lądowych, A. NAJGEBAUER

Rola symulatora nawigacyjno-radarowego w szkoleniu nawigatorów, I. STARY, M. CICHOCKI, T. STUPAK

Okręt jako obiekt modelowania potencjałowego, K. FICOŃ

Mechanizmy ochrony informacji w sieci radiokomunikacji komórkowej GSM, M. MELER-KAPCIA, S. ZIELIŃSKI

 

MODELE I DECYZJE W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU

 

Metody wyznaczania charakterystyk stref obrony w operacjach powietrzno-lądowych, A. NAJGEBAUER

Rola symulatora nawigacyjno-radarowego w szkoleniu nawigatorów, I. STARY, M. CICHOCKI, T. STUPAK

Okręt jako obiekt modelowania potencjałowego, K. FICOŃ

Mechanizmy ochrony informacji w sieci radiokomunikacji komórkowej GSM, M. MELER-KAPCIA, S. ZIELIŃSKI

 

MODELE I DECYZJE W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU

 

Metody organizatorskie i kierownicze w praktyce przedsiębiorstw i instytucji, M. LISIECKI

Metody oceny i prognozowania zachowań i reakcji przedsiębiorstw, M. LIPIEC-ZAJCHOWSKA, E. SIKORA

Zastosowanie wnioskowania logicznego do wspomagania decyzji w zarządzaniu produkcją, T. WITKOWSKI

Analiza preferencji decydenta przy planowaniu produkcji w warunkach niepewności, T. WITKOWSKI

Planowanie sprzedaży dóbr inwestycyjnych przy niepewnej i niepełnej informacji, A. RĘBIASZ, A. MACIOŁ

Model decyzyjny niezawodności z wykorzystaniem procesu Markowa, W. BRZOZOWSKI

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE DO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA

 

Integracja we współczesnych komputerowych systemach wspomagania zarządzania, W. CHMIELARZ

Obiektowe podejście do analizy i projektowania systemów informatycznych, J. JOSZCZUK-JANUSZEWSKA

Pakiet DIANA-10 jako platforma integrująca specjalistów różnych dziedzin, E. MICHALEWSKI

Dane ekonomiczne w systemach zarządzania bazami danych, J. FRAJDENBERG

 

MODELE I DECYZJE W SYSTEMACH WODNYCH

 

Komputerowe projektowanie wodociągowych sieci wiejskich, B. CHUDZIK, J. STUDZIŃSKI, M. KRAWCZAK

Komputerowe projektowanie ciśnieniowych sieci kanalizacyjnych, B. CHUDZIK, J. STUDZIŃSKI

Oczyszczalnia ścieków ?Dębogórze?. Opis procesu technologicznego, systemu pomiarów, sygnalizacji i sterowania oraz doświadczeń eksploatacyjnych, E. DOBIEGAŁA, C. JĘDRZEJOWSKI, Z. KOSTECKI

Wpływ gospodarki osadami na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni w Rzeszowie, A. SKASKIEWICZ

Opis i dotychczasowa realizacja projektu celowego komputeryzacji oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, J. STUDZIŃSKI, L. BOGDAN, M. KRAWCZAK, Z. NAHORSKI, J. ŁOMOTOWSKI

Optymalizacja napowietrzania w systemie CARROUSEL-2000, R. SZETELA

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www