Kategorie
Kalendarz

Straszak, Joszczuk-Januszewska, Nahorski (red.), Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych_BOS'95

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Joszczuk-Januszewska, Nahorski (red.), Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych_BOS'95

Zadaniom optymalizacji na zbiorach skończonych był poświęcony jeden z głównych nurtów referatów prezentowanych na IV Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'95, która odbyła się w dniach 21-23 września 1995 r. w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni i była powiązana z obchodami 75 rocznicy szkolnictwa morskiego w Polsce. Część z referatów wygłoszonych w ramach tego nurtu zebrano w poniższym tomie. Podzielono je na grupy tematyczne związane z typowymi zadaniami optymalizacji dyskretnej: szeregowania i harmonogramowania, optymalizacji załadunku i alokacji zasobów, zadań transportowych z wyodrębnieniem zagadnień ruchu obiektów morskich oraz optymalizacji na grafach. Jedna z grup dotyczy także stosunkowo nowego kierunku rozwiązywania zadań kombinatorycznych, z użyciem heurystyk i metaheurystyk, takich jak algorytmy genetyczne lub algorytmy tabu, oraz systemów eksperckich, korzystających ze zgromadzonej w nich wiedzy o rozpatrywanych zagadnieniach.

Referaty reprezentujące inny nurt obecny na konferencji, związany z rozwojem gospodarczym kraju, umieszczono w innym tomie zredagowanym przez te same osoby i zatytułowanym „Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym".

 

Spis treści:

 

PRZEDMOWA

 

SZEREGOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE

 

S.ZDRZAŁKA, „Jednomaszynowy problem szeregowania grup zadań"

E.FIGIELSKA, E.TOCZYŁOWSKI, „Algorytm szeregowania operacji podzielnych o zmiennych intensywnościach wykonywania przy ograniczeniach zasobów zużywalnych i odnawialnych"

P. JĘDRZEJOWICZ, „Szeregowanie programów 2-wersyjnych na dwóch procesorach"

C. SZWED, E. TOCZYŁOWSKI, „Algorytmy dezagregacji zasobów potrójnie ograniczonych w harmonogramowaniu zajęć"

J. SOBCZAK, E. TOCZYŁOWSKI, P. WÓJCIK, „Komputerowe wspomaganie układania planu zajęć z systemem ARES"

G. PŁOSZAJSKI, E. FIGIELSKA, „Sterowanie dyspozytorskie montażem wielowersyjnym w warunkach zakłóceń"

A. OBUCHOWICZ, P. MAJDZIK, „Programowanie współbieżne: próba opisu algebraicznego"

A. OBUCHOWICZ, „Synchronizacja autonomicznych systemów sekwencyjnych: model algebraiczny"

 

OPTYMALIZACJA ZAŁADUNKU I ALOKACJA ZASOBÓW

 

J. SIKORSKI, „Ogólny schemat metody zachłannej i jego szczegółowe realizacje dla zadania wielowymiarowego załadunku"

D. BARBUCHA, „Wybrane metody rozwiązywania problemów załadunku z uwzględnieniem separacji"

W. FILIPOWICZ, „Optymalizacyjne problemy rozmieszczenia ładunków z uwzględnieniem ich separacji"

W.CZUCHRA, „Optymalna alokacja zasobów przy testowaniu wielomodułowego oprogramowania"

M. CHUDY, „Wybrane modele przydziału zadań"

M. LIBURA, „Wykorzystanie podzbiorów rozwiązań najlepszych do oceny dokładności rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej z zaburzeniami funkcji celu"

J. ŻÓŁKIEWICZ, „Wrażliwość liniowych modeli macierzowych"

 

HEURYSTYKI I SZTUCZNA INTELIGENCJA

 

E. NOWICKI, „Harmonogramowanie elastycznej linii produkcyjnej z równoległymi maszy?nami. Algorytm tabu search"

E. NOWICKI, S. ZDRZAŁKA, „Zastosowanie techniki tabu search do minimalizacji funkcji kosztowej w jednomaszynowym problemie z przezbrojeniami"

A. STAWOWY, Z. MAZUR, J. OBRZUD, „Zastosowanie algorytmu genetycznego do grupowania wyrobów"

A. KORCYL, A. MACIOŁ, M. ŚWIĘCHOWICZ, „System ekspercki do doboru technologii wykonywania części maszyn"

I.STACH-JANAS, XPROS. „Rozmyty system ekspercki do oceny poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego"

W. BRZOZOWSKI, „Analityczno-heurystyczny algorytm optymalizacji sieci remontu"

P. MAŁEK, „AZałożenia systemu wspomagania decyzji przy załadunku materiałów niebezpiecznych"

 

TRANSPORT I ZADANIA NA GRAFACH

 

S. DOROSIEWICZ, „Modelowanie linii regularnych w transporcie"

J.CIELĄTKOWSKI, „Niektóre problemy sieci transportowych uwarunkowanych czasowo"

M. GALANT-PATER, J. PIERONEK, L. REKUĆ, „Badania zapotrzebowania na przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej Wrocławia"

M. MALARSKI, J. SKORUPSKI, „Problem optymalizacji pojemności rejonu lotniska i analiza metod jej wyznaczania"

H. POTRZEBOWSKI, „Efekt ?domino? w zagadnieniach regulacji wzajemnych zobowiązań"

S. DOROSIEWICZ, „Zadania optymalizacyjne w algebrach zbiorów mierzalnych"

 

OPTYMALIZACJA RUCHU OBIEKTÓW MORSKICH

 

J. BALICKI, A. STATECZNY, „Neuronowe metody wyznaczania rozwiązań leksykograficznych w optymalizacji systemów nawigacyjnych"

J. BALICKI, A. STATECZNY, „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w systemach nawigacyjnych"

Z. KITOWSKI, „Sterowanie pojazdu podwodnego w płaszczyźnie pionowej (stabilizacja odległości od dna i omijanie przeszkód)"

J. JANUSZEWSKI, „Informatyka w procesie określania pozycji morskich jednostek pływających"

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www