Kategorie
Kalendarz

Straszak, Nahorski, Iwański (red.), Sztuczna inteligencja w zarządzaniu_1990

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Nahorski, Iwański (red.), Sztuczna inteligencja w zarządzaniu_1990

Przedstawiamy zebrane teksty referatów wygłoszonych na konferencji na temat „Zastosowania Sztucznej Inteligencji w Zarządzaniu,” która odbyła się w Warszawie 24 listopada 1989 r. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych przy współpracy Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Była to pierwsza konferencja w Polsce o tej tematyce. Miała ona na celu dokonanie przeglądu prac prowadzonych w Polsce w wyżej wymienionej dziedzinie. Ponadto zamierzeniem organizatorów było przyczynienie się do postępu integracji polskiego środowiska naukowego oraz stworzenia forum dla wymiany informacji i prowadzenia dyskusji o kierunkach prac podejmowanych w różnych środowiskach.

Urządzenia naśladujące działalność umysłową intrygowały ludzi od dawna. W XVIII-wiecznej Europie przez wiele lat słynny był automat do gry w szachy zbudowany przez Wolfganga von Kempelena. Niestety okazało się, że była to mistyfikacja. W środku urządzenia schowany był mistrz szachowy. W tamtych czasach brakowało urządzeń technicznych, które byłyby w stanie wykonać takie skomplikowane zadania.

Skonstruowanie komputerów otworzyło nowe możliwości. W 1950 roku Alan Turing opublikował pracę pod tytułem „Czy maszyna potrafi myśleć?” Wykazał w niej, że pytanie to ma sens i warto się nim zająć, chociażby ze względów filozoficznych. Jego rozważania były natury matematycznej i logicznej.

Po następnych sześciu latach powstały pierwsze programy grające w szachy, warcaby, dowodzące twierdzenia z logiki i geometrii, obliczające całki, uczące się i korzystające ze swych doświadczeń. Były to cechy charakteryzujące do tej pory tylko istoty żywe, a zadania takie potrafił rozwiązać tylko człowiek. Tak narodziła się sztuczna inteligencja.

Do sztucznej inteligencji zalicza się wiele kierunków badań. Wymienić można dla przykładu: automatyczne programowanie i automatyczne dowodzenie twierdzeń, rozpoznawanie mowy i obrazów, systemy ekspertowe, robotykę, uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego itp. Implementacje algorytmów sztucznej inteligencji charakteryzują się takimi cechami jak np.: przetwarzanie symboliczne, deklaratywny zapis wiedzy, rozwinięty dialog z użytkownikiem, istnienie mechanizmów objaśniania. Sztuczna inteligencja znajduje zastosowania w wielu dziedzinach, np. medycynie, chemii, geologii, edukacji, informatyce i wielu innych. Jednym z większych obszarów zastosowań jest zarządzanie i temu tematowi poświęcona była niniejsza konferencji.

W Konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników, wygłoszono 30 referatów. W trakcie konferencji przedstawiono kilkanaście działających systemów zaimplementowanych na mikrokomputerach.

W prezentowanym opracowaniu zawarto 27 tekstów referatów. Wszystkie były recenzowane. Referaty podzielono tematycznie na trzy grupy:

 1. grupa obejmuje zastosowania i budowę systemów ekspertowych,
 2. dotyczy wnioskowania i reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych oraz problemów pozyskiwania wiedzy dla tych systemów,
 3. grupa zawiera metody sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji.

   

  Spis treści:

   

  A. Straszak, Z. Nahorski, C. Iwański, SŁOWO WSTĘPNE

   

  1. SYSTEMY EKSPERTOWE
   1. S. MATWIN, T. SZAPIRO, „Zastosowanie algorytmów genetycznych we wspomaganiu negocjacji”
   2. E. PAWŁOWSKI, J. STAWICKI, „Ekspertowy system modelowania struktur zarządzania. Raport z badań”
   3. J. GADOMSKI, C. IWAŃSKI, P. WYCZAŃSKI, „CONVERT - system ekspertowy prognozowania wolnorynkowego kursu dolara w Polsce”
   4. J. GRANAT, J. KULAWKA, „Automatyczne projektowanie sekcji bikwadratowych wspomagane systemem ekspertowym”
   5. W. ŻEBROWSKI, „Racjonalny dobór systemów operatywnego planowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego”
   6. Z. BANASZAK, „System komputerowo wspomaganego podejmowania decyzji w zadaniach sterowania operatywnego ESP”
   7. M. NALBACH, K. OLSZEWSKI, J. STAWICKI, „BB POL - Narzędzie do tworzenia tablicowych systemów ekspertowych”
   8. J. RYBNIK, „Pakiet programowy AproDAS”
  2.  

  3. WNIOSKOWANIE, REPREZENTACJA I POZYSKIWANIE WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH
   1. W. TRACZYK, „Problemy sterowania systemem ekspertowym”
   2. M. LASEK, „Zastosowanie teorii prawdopodobieństwa Bayesa i teorii możliwości w systemach ekspertowych”
   3. J. ŚWIĄTEK, „Wybrane problemy identyfikacji systemów relacyjnych dla potrzeb reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych”
   4. J. KACPRZYK, „Ocena specyficzności wiedzy reprezentowanej w postaci reguł produkcji”
   5. J. SAS, „Język opisu zadania rozpoznawania w systemie ekspertowym”
   6. J. MULAWKA, „Metoda pozyskiwania wiedzy do automatycznego projektowania filtrów”
   7. C. IWAŃSKI, G. SZKATUŁA, „Uczenie indukcyjne oparte na programowaniu całkowitoliczbowym”
   8. S. ROMAŃSKI, J. RYBNIK, „Klasyfikacja obiektów w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych oraz teorię płotów i wrzecion”
   9. A.W. MARCINIAK, „Diagnozowanie jako odtwarzanie pamięci skojarzeniowej”
  4.  

  5. METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W SYSTEMACH WSPOMAGANIA DECYZJI
   1. K. BOLLIN, J. SALA, „Droga do sztucznej inteligencji”
   2. J. GRANAT, „Metody sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji wykorzystujących modele analityczne”
   3. J. SOBCZYK, „Zastosowanie metodologii języków zorientowanych obiektowo w systemach wspomagania decyzji”
   4. J. OKULEWICZ, „Cykl informacyjny w systemie informatycznym zarządzania”
   5. S. PIASECKI, J. RYDEL, „System wspomagania decyzji na szczeblu przedsiębiorstwa KOMPRES”
   6. B. WAWRZYNKIEWICZ, „Zastosowanie ekspertowej metody oceny wielokryterialnej w planowaniu przestrzennym m. Zakopane”
   7. A.W. MARCINIAK, „Elastyczne harmonogramowanie pewnej klasy zadań konkurujących o czas ich wykonania”
   8. E. CZOGAŁA, „Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewnej i nieprecyzyjnej informacji”
   9. L. SŁOMIŃSKI, „Komputery równoległe dla rozwiązywania zadań optymalizacji kombinatorycznej i sztucznej inteligencji”
   10. B. SIEMIĄTKOWSKA, K. SIKORSKI, „Tworzenie mapy otoczenia i nawigacja ruchomego robota”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www