Kategorie
Kalendarz

Straszak, Nahorski, Sikorski (red. nauk.), I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych, Książ, 13-17 czerwca 1988_T. 2_1989

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Nahorski, Sikorski (red. nauk.), I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych, Książ, 13-17 czerwca 1988_T. 2_1989

Przedstawiamy zebrane teksty referatów wygłoszonych na I Krajowej Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, która odbyła sią w dniach 13-17 czerwca 1988r. w Zamku Książ koło Wałbrzycha. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych przy współpracy Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Miała ona na celu dokonanie przeglądu prac prowadzonych w Polsce w wyżej wymienionych dziedzinach. Ponadto zamierzeniem organizatorów było przyczynienie sią do postąpu integracji polskiego środowiska naukowego oraz stworzenie forum dla wymiany informacji i prowadzenia dyskusji o kierunkach prac podejmowanych w różnych ośrodkach.

Teksty referatów przedstawiamy w dwóch tomach, z których pierwszy obejmuje dziedziny tradycyjnie zaliczane do badań operacyjnych, a drugi - do badań systemowych. Jest to w dużej mierze podział umowny, tak jak umowne są wszelkie rozgraniczenia pomiędzy wymienionymi obszarami, w których badania mają przecież w większości charakter interdyscyplinarny. Tak więc w tomie I umieściliśmy referaty dotyczące takich dziedzin jak: metody optymalizacji Głównie dyskretnej} metody harmonogramowania i szeregowania zadań, metody rozwiązywania zagadnień transportowych oraz problemów rozmieszczenia. W tomie II zebraliśmy referaty dotyczące metod podejmowania decyzji (w szczególności decyzji grupowych i decyzji przy wielu kryteriach wyboru), metod modelowania, planowania i zarządzania ekonomicznego, metod symulacji procesów, metod projektowania systemów informatycznych i inne.

 

Spis treści:

TOM II : MODELE I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

A. Straszak, Z. Nahrski, J. Sikorski, Słowo wstępne

 

 1. Formalizacja modeli decyzyjnych
  1. J. STEFAŃSKI, „Targ i strategie gróźb w rozstrzyganiu konfliktów”
  2. J.W. MORCIK, „Entry problem in one dimension under approval voting for ?=2+1 candidates”
  3. C. IWAŃSKI, „Control algorithm for expert systems with a knowledge base involving uncertainty”
  4. A. WIŚNIEWSKI, „Wybrane problemy konstrukcji modułu wnioskowania systemów ekspertowych”
  5. J. GONDZIO, M. MAKOWSKI, G. PETRICZEK, Z. UHRYNOWSKI, „Model komputerowy dla oceny jakości wody w sieci rzecznej”
  6. B. BANASIEWICZ, „Problemy koincydencji w realnych systemach”
  7. D. WARNER, „Zastosowanie teorii skończenie wymiarowych ciągłych grup przekształceń do analizy i syntezy funkcji produkcji”
  8. E. RADOSIŃSKI, „Model matematyczny jako podstawa konstrukcji komputerowego symulatora systemu ekonomicznego”
  9. E. SZCZERBICKI, „Substytucja opóźnienia i niepełności informacji w cybernetycznym projektowaniu organizacji”
  10. E. KOŁODZIŃSKI, „Optymalizacja organizacji dowodzenia w systemie obrony powietrznej”
 2. Systemy planowania i prognozowania
  1. P. BRONTES, N. BURY, L. KRUŚ, „Interakcyjny system wspomagający analizę strategii rozwojowych”
  2. M. LEWANDOWSKA, A. STACHURSKI, „Analiza możliwości minimalizacji stanu zadłużenia kraju z wykorzystaniem prognoz kursów walutowych”
  3. L. KLUKOWSKI, „Prognozowanie szeregów czasowych na podstawie modelu zawierającego składową odcinkowo-liniową”
  4. K. CICHOCKI, W. WOJCIECHOWSKI, „Metoda prognozowania zmiennych w czasie współczynników opóźnień inwestycyjnych”
  5. I. WORONIECKA, „Zmiany w czasie współczynników nakładów jednostkowych i ich wpływ na stabilność modelu Leontiefa”
  6. W. CIECHANOWICZ, W. ŁABUDA, E. MARCINIAK, „Konsekwencje ekonomiczne założonego deficytu paliw kopalnych i wprowadzania do sektora energii wybranych technologicznych innowacji”
  7. E. SZMIDT, „Planowanie i ustalanie priorytetów wprowadzania modernizacji do podsektorów przemysłu”
  8. J. HOŁUBIEC, W. KRAJEWSKI, J. MALICKA-WĄSOWSKA, „Dialogowy system wspomagający planowanie regionalne”
  9. J. KOPEĆ, J. LASOTA, „Zastosowanie metody Franka-Wolfe?a w planowaniu produkcji przedsiębiorstwa rolnego”
  10. L. SZYDŁOWSKI, „Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania przemian struktury agrarnej”
  11. Z. ŁUCKI, „Metody racjonalnego planowania poszukiwań naftowych i przykłady ich zastosowania w Polsce”
 3. Systemy wspomagające zarządzanie
  1. E. MICHAŁOWSKI, R. MARKIEWICZ, J. OSTROWSKI, „Komputerowy model sfery zarządzania przedsiębiorstwem do wspomagania analiz systemowych”
  2. W. BRZOZOWSKI, „Mikrokomputerowy system zarządzania ośrodkiem doskonalenia kadr z elementami badań operacyjnych do optymalizacji decyzji”
  3. W. CHMIELARZ, „Podstawowe problemy budowy i zastosowania systemu informatycznego wspomagania dla analizy zatrudnienia urzędów wojewódzkich”
  4. J. SKRZYPEK, „Metoda optymalizacji polityk decyzyjnych w modelach dynamiko-systemowych”
  5. L. KRUŚ, P. BRONISZ, B. ŁOPUCH, „System wspomagający rozwiązanie wielokryterialnego zagadnienia przetargu”
  6. A. ALTEM, J. GONDZIO, G. PETRICZEK, J. UHRYNOWSKI, „Pakiet programów dla komputerowego wspomagania decyzji nawodnieniowych”
  7. J. KARPIŃSKI, J. MALINOWSKI, M. PESZYŃSKA, J. RUDNICKI, „Komputerowe wspomaganie eksploatacji”
  8. S. PIASECKI, M. PESZYŃSKA, A. PARTYKA, „System prognozowania wyników działalności produkcyjnej „KOMPRES””
  9. H. LUBICZ, B. MIELCZAREK, „MSP-3 - system mikrokomputerowy wspomagający analizę i optymalizację jednostek medycznej pomocy doraźnej z wykorzystaniem modelowania symulacyjnego”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www