Kategorie
Kalendarz

Straszak, Nahorski, Sikorski (red. nauk.), I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych, Książ, 13-17 czerwca 1988_T. 1_1989

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Nahorski, Sikorski (red. nauk.), I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych, Książ, 13-17 czerwca 1988_T. 1_1989

Przedstawiamy zebrane teksty referatów wygłoszonych na I Krajowej Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, która odbyła sią w dniach 13-17 czerwca 1988r. w Zamku Książ koło Wałbrzycha. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych przy współpracy Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Miała ona na celu dokonanie przeglądu prac prowadzonych w Polsce w wyżej wymienionych dziedzinach. Ponadto zamierzeniem organizatorów było przyczynienie sią do postąpu integracji polskiego środowiska naukowego oraz stworzenie forum dla wymiany informacji i prowadzenia dyskusji o kierunkach prac podejmowanych w różnych ośrodkach.

Teksty referatów przedstawiamy w dwóch tomach, z których pierwszy obejmuje dziedziny tradycyjnie zaliczane do badań operacyjnych, a drugi - do badań systemowych. Jest to w dużej mierze podział umowny, tak jak umowne są wszelkie rozgraniczenia pomiędzy wymienionymi obszarami, w których badania mają przecież w większości charakter interdyscyplinarny. Tak więc w tomie I umieściliśmy referaty dotyczące takich dziedzin jak: metody optymalizacji Głównie dyskretnej} metody harmonogramowania i szeregowania zadań, metody rozwiązywania zagadnień transportowych oraz problemów rozmieszczenia. W tomie II zebraliśmy referaty dotyczące metod podejmowania decyzji (w szczególności decyzji grupowych i decyzji przy wielu kryteriach wyboru), metod modelowania, planowania i zarządzania ekonomicznego, metod symulacji procesów, metod projektowania systemów informatycznych i inne.

 

Spis treści:

TOM I : METODY I ZASTOSOWANIA OPTYMALIZACJI

 

A. Straszak, Z. Nahrski, J. Sikorski, Słowo wstępne

 

 1. Referaty gości zagranicznych
  1. K.M. JASIŃSK, „Operational research in the British inland letter service”
  2. San TIANTAI, „The long term planning of Chinese coal transportation systems”
 2. Problemy optymalizacji i algorytmy ich rozwiązywania
  1. Ł. SŁOMIŃSKI, „Zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej w elastycznych i zintegrowanych komputerowych systemach produkcji”
  2. M. LUBICZ, „Badania mad metodami rozwiązywania pewnej klasy dużych nieliniowych zadań binarnych - analiza problemu i wstępne eksperymenty”
  3. K. SZKATUŁA, „Analiza probabilistyczna wybranych klas binarnych zadań załadunku”
  4. J. SIKORSKI, „Wyznaczanie oszacowania wartości optymalnej w zadaniu załadunku z wieloma ograniczeniami przy pomocy ograniczeń zastępczych”
  5. M. LIBURA, „O pewnym zadaniu programowania całkowitoliczbowego z ilorazową funkcją celu”
  6. M. CHUDY, „Metoda wyznaczania (epsilon, alfa) - oszacowania optymalnej wartości funkcji celu w zadaniu optymalizacyjnym z probabilistycznymi ograniczeniami”
 3. Optymalizacją w transporcie
  1. A. CHOJNACKI, „Przepływy w sieciach pojemnościowych”
  2. S.. CHANAS, W. KOŁODZIEJCZYK, Z. NOWAK, „Rozmyte zagadnienie transportowe z kryterium czasu”
  3. S. Berka, „Pakiet XTSP1 rozwiązujący problem komiwojażera na płaszczyźnie”
  4. M. PESZYŃSKA, A. TRYKOZKO, „System PIN_LOT - wyznaczanie dróg najkrótszych i dopuszczalnych w sieci”
  5. W. SZYMANOWSKI, W. OGRYCZAK, „The analysis of liquid milk supply to urban agglomeration by bicriterion linear transportation model with the MPSX/370 package”
  6. M. KULEJ, W. REKUĆ, „Metoda i system komputerowy harmonogramowania dostaw artykułów mleczarskich”
  7. J. JOSZCZUK, „Układanie harmonogramu ruchu statków na jednokierunkowym torze wodnym o ograniczonej przepustowości”
 4. Harmonogramowanie
  1. E. NOWICKI, C. SMUTNICKI, „Analiza porównawcza algorytmów aproksymacyjnych dla m-maszynowego problemu przepływowego”
  2. C. SMUTNICKI, „Algorytmy przybliżone dla m-maszynowego problemu przepływowego z ograniczeniami składowania”
  3. E. NOWICKI, „Algorytmy aproksymacyjne dla problemu i |rj,qj|cmax ze zmiennymi czasami wykonywania zadań”
  4. Z. ORŁOWSKI, J. STĘPIEŃ, „Harmonogramowanie procesu zaformowań elementów prefabrykowanych dla wybranego modelu organizacji procesów”
  5. F. PRZECHOWSKI, S. ZIELIŃSKI, „Problemy harmonogramowania w stoczni remontowej”
  6. W. BRZOZOWSKI, „Optymalizacja procesu wykonawstwa remontów za pomocą metody PERT”
 5. Optymalizacja struktur
  1. K. WALA, J. WEREWKA, „Allocation model of computation processes in a multiprocessor system”
  2. J. STANIK, „Koncepcja algorytmu rekonfiguracji lokalnej sieci komputerowej”
  3. K. WORWA, „Wyznaczanie optymalnej strategii testowania programu”
  4. D. GĄTAREK, J. RUDNICKI, „Komputerowa statystyczna analiza niezawodności na podstawie danych z różnych warunków eksploatacyjnych”
  5. T. NOWICKI, „Metoda wyznaczania rozmieszczenia zasobów dla granicznych charakterystyk półmarkowskiego procesu ich eksploatacji”
  6. S. STANEK, „Analiza kosztów funkcjonowania wybranych grupowych systemów masowej obsługi z progiem”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www