Kategorie
Kalendarz

Straszak, Owsiński (red.), Badania_2004

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Straszak, Owsiński (red.), Badania_2004

Książka zawiera zbiór artykułów, poddanych selekcji i procesowi recenzyjnemu, związanych z inicjatywą konferencji BOS (Badania Operacyjne i Systemowe), trwającą już od ponad dwudziestu lat, a w szczególności z kolejną konferencją, BOS 2004: „Badania operacyjne i systemowe a rozwój gospodarki i społeczeństwa wiedzy: Wyzwania dla nauki polskiej po wejściu Polski do UE”. Niniejszy tom ukazuje się wraz z dwoma innymi, również związanymi z tą inicjatywą. Zarówno sama konferencja BOS 2004, jak i wydanie wspomnianych trzech książek oraz inne powiązane działania, to wynik współpracy Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, inicjatora i od początku głównego gospodarza konferencji BOS, Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej w Warszawie, powstałej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie składają się w istocie na obszerną monografię z zakresu warunków powstawania, funkcjonowania i skutków rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, uzupełnioną o blisko powiązane prace z dziedziny zdalnej edukacji oraz systemów informacyjnego wspomagania zarządzania. W ten sposób otrzymujemy bogaty materiał dotyczący zagadnień, przed jakimi stoi obecnie Polska i Europa, a także bieżących metod, stosowanych w rozważanych tutaj dziedzinach zastosowań.

 

Spis treści:

 

Jan W. OWSIŃSKI, Andrzej STRASZAK, Wprowadzenie

Andrzej STRASZAK, „Społeczeństwa oparte na wielkich zasobach wiedzy”

 • I. Społeczeństwo informacyjne
 •  

  Społeczeństwo informacyjne: warunki i konsekwencje

  Halina ŚWIEBODA, „Analiza systemowa teleedukacji i telepracy”

  Piotr SIENKIEWICZ, Halina ŚWIEBODA, „Edukacyjne determinanty gospodarki opartej na wiedzy”

  Aneta M. PIELAK, „Witryny internetowe samorządów mazowieckich - analiza i ocena”

  Andrzej BARCZAK, „Technologie informacyjne a kształtowanie rynku pracy - szanse i zagrożenia”

  Piotr SIENKIEWICZ, Halina ŚWIEBODA, „Kryteria oceny skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

   

  Społeczeństwo informacyjne: funkcjonowanie

  Piotr SIENKIEWICZ, „Przewaga informacyjna w walce i biznesie”

  Jerzy R. TCHORZEWSKI, „Wizualizacja wiedzy za pomocą sieci neuronowych SOM w zakresie informatyzacji urzędów państwowych”

  Piotr SIENKIEWICZ, „Analiza ryzyka w sytuacjach kryzysowych”

  Małgorzata JÓŹWIAK, „Bezpieczeństwo informacyjne krytycznej infrastruktury państwa”

  Piotr SIENKIEWICZ, Małgorzata JÓŹWIAK, „Model bezpieczeństwa systemów”

  Wojciech LASKOWSKI, Jan ZYCH, Ireneusz J. JÓŹWIAK, „Modele w bezpieczeństwie teleinformatycznym”

   

 • II. Problemy i wyzwania zdalnej edukacji
 •  

  Andrzej BARCZAK, „Problemy i wyzwania zdalnej edukacji”

  Jacek GARBACZEWSKI, „Analiza porównawcza platform zdalnego nauczania”

  Wojciech NABIAŁEK, „Narzędzia i technologie wykorzystywane w procesie tworzenia kursów dydaktycznych w zdalnym nauczaniu”

  Artur NIEWIADOMSKI, „Analiza porównawcza standardów w zdalnej edukacji”

  Emma KUSHTINA, Przemysław RÓŻEWSKI, „Analiza systemowa idei otwartego nauczania zdalnego”

  Dariusz DOBROWOLSKI: Laboratorium wirtualne, „nowy wymiar zdalnej edukacji”

  Jacek FLOREK, Andrzej BARCZAK, „Centra teleinformatyczne jako narzędzie zdalnej edukacji w regionach słabo zurbanizowanych”

   

 • III. Systemy wiedzy i informacji w zarządzaniu
 •  

  Marek GAWRYSIAK, „Systemowa teoria techniki według G. Ropohla”

  Zbigniew BACHALSKI, „Projektowanie sieci komputerowych z wykorzystaniem systemu ekspertowego”

  Zdzisław MILIAN, „Zintegrowane systemy zarządzania dla firm budowlanych”

  Edward MICHALEWSKI, „Modelowanie jako podstawa integracji systemów zarządzania”

  Lidia KOZIK, Jerzy PIERONEK, „System informatyczny do zarządzania indywidualnymi rozkładami zajęć”

  Jolanta JOSZCZUK-JANUSZEWSKA, „Zalety stosowania bazy danych Oracle 10g do przetwarzania danych biznesowych w sieci GRID”

  Ludosław DRELICHOWSKI, Michał KRAWCZYK, „Narzędzia i efekty optymalizacji logistyki i symulacji rozwiązań organizacji transportu”

  Ryszard Budziński, Jarosław Becker, „Modelowanie potrzeb informacyjnych w systemie informacyjnym rachunkowości z reprezentacją czasu”

  Bożena ŚMIAŁKOWSKA, „Modelowanie potrzeb informacyjnych w hurtowniach danych przedsiębiorstwa”

  * * * * *

  Andrzej STRASZAK, „The science for better - wyzwanie dla Polski”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www