Kategorie
Kalendarz

Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Komputerowe

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Komputerowe

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych omówieniu aktualnego stanu badań w kraju w zakresie rozwoju i zastosowań technologii, modeli i systemów informatycznych w gospodarce narodowej.

Spis treści:

Przedmowa

 

Rozdział 1. Gospodarka globalna i jej uwarunkowania

 

A. STRASZAK, Społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy a badania naukowe i poziom Informatyzacji"

M. NIEDŹWIEDZIŃSKI, TRADE POINTS – wsparcie dla globalnego handlu elektronicznego

L. DRELICHOWSKI, Logistyczne uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego (e-COMMERCE)"

L KISIELNICKI, Organizacja wirtualna jako szansa zaistnienia małych i średnich (S&M) przedsiębiorstw na globalnym rynku i rola w ich tworzeniu Globalnej Informacyjnej Technologii (GIT)"

K. BANAŚ, Z. SZYJEWSKI, Ekonomiczne korzyści związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego"

 

Rozdział 2. Metodologia systemów informatycznych zarządzania

 

B. F. KUBIAK, A. KOROWICKI, Systemy BUSINESS INTELLIGENCE narzędziem przystosowywania informatyzacji dla potrzeb decyzyjnych organizacji"

B. ŚMIAŁKOWSKA, Metoda adaptacyjnego zarządzania strategią firmy z zastosowaniem wirtualnej hurtowni danych"

R. BUDZIŃSKI, T. ORDYSIŃSKI, Metody ekstrakcji wiedzy w zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa Nowej Gospodarki"

A. JANUSZEWSKI, Wymagania dla oprogramowania wspierającego metodologię ABC/M"

W. CHMIELARZ, Ocena systemów informatycznych dla małych i średnich firm – aspekt modelowy

 

Rozdział 3. Metody i algorytmy obliczeniowe w systemach wspomagania decyzji

 

O. HRYNIEWICZ, P. NYCZ, Komputerowe wspomaganie decyzji wykorzystujące oceny preferencji decydenta"

H. BURY, D. WAGNER, Algorytm heurystyczny wyznaczania oceny grupowej wykorzystujący medianę Kemeny'ego"

S. ZADROŻNY, Elementy logiki rozmytej w wyszukiwaniu informacji tekstowej: rozszerzenia i interpretacje języka zapytań”

K. KANIA, Wyszukiwanie podobnych szeregów czasowych metodą opisu symbolicznego"

M. DYCZKOWSKI, Nowe paradygmaty zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi"

 

Rozdział 4. Technologie informatyczne w zarządzaniu i marketingu

 

H. DUDYCZ, Przykładowe kierunki rozwoju wizualizacji w działalności przedsiębiorstw"

J. JANKOWSKI, Optymalizacja kampanii reklamowych w internecie"

W. WOLSKI, Platformy programowe w modelach e-biznesowych"

 

Rozdział 5. Techniki informatyczne w bankowości i finansach

 

P. KONIECZNY, Zastosowanie modeli VEC do prognozowania krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce"

A. JAKUBOWSKI, Ocena czynników ryzyka stopy procentowej"

M. KRAWCZAK, A. MIKLEWSKI, Koncepcja oceny ryzyka inwestycyjnego: wariacyjno-kowariancyjna metoda Value at Risk"

J. BECKER, R. BUDZIŃSKI, Model praktyczny planowania fmasowo-kosztowego w firmie (przedsiębiorstwie)"

J. NERMEND, CH. LIS, W. KUŹMIŃSKI, Zastosowanie metod taksonomicznych w ocenie wiarogodności kredytowej gmin"

 

Rozdział 6. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

J. STUDZIŃSKI, Komputerowe wspomaganie zarządzania miejską gospodarką wodno-ściekową na podstawie modeli matematycznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków"

E. MICHALEWSKI, Metodyka DIANA a narzędzia klasy Workflow"

A. JANUSZEWSKI, M. BALICKA, Ocena systemu informatycznego w OT AWRSP"

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www