Kategorie
Kalendarz

Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Rozwój

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Rozwój

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych omówieniu aktualnego stanu badań w kraju w zakresie rozwoju technologii, modeli i systemów informatycznych oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Wyodrębnioną grupę stanowią artykuły aplikacyjne omawiające wyniki projektów badawczych i celowych KBN.

 

Spis treści:

Przedmowa

 

Rozdział 1.

Systemy informatyczne jako podstawa rozwoju gospodarki elektronicznej

 

A. STRASZAK, „Wielowymiarowa dynamika tworzenia społeczeństw informacyjnych”

B.F. KUBIAK, A. KOROWICKI, A. NETKA, „Systemy informatyczne w outsourcingu

R. BUDZIŃSKI, T. ORDYSIŃSKI, „Metody outsourcingu w rozwiązaniach e-biznesowych (zarys problemu)”

P. ADAMCZEWSKI, „Systemy ERPII w gospodarce elektronicznej”

J. UNOLD, „Ewolucja koncepcji marketingowych w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej”

 

Rozdział 2.

Metodologia i rozwój systemów informatycznych

 

Z. SZYJEWSKI, „Wymiarowanie projektów informatycznych”

M. MIŁOSZ, „Modelowanie i optymalizacja systemów przy pomocy uniwersalnych narzędzi informatycznych”

H. DUDYCZ, M. DYCZKOWSKI, „Tendencje rozwojowe gospodarczych systemów informacyjnych”

M. DYCZKOWSKI, „Metoda kosztów docelowych w zarządzaniu jakością przedsięwzięć informatycznych”

W. KRAJEWSKI, L. KRUŚ, „Zarządzanie usługami w złożonych systemach informatycznych”

 

Rozdział 3.

Metody i algorytmy obliczeniowe w systemach informatycznych

 

W. CHMIELARZ, „Analiza narzędzi automatycznego wyszukiwania danych (data mining)”

I. JANICKA-LIPSKA, M. NAJJAR, J. STOKŁOSA, „Zastosowanie kryptograficznych funkcji skrótu w eksploracji danych hurtowniach danych”

R. SAKIERSKI, „Algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów doboru trasy pojazdu”

 

Rozdział 4.

Modele i systemy wspomagania decyzji w ekonomii i finansach

 

J. GADOMSKI, J. GUTENBAUM, M. INKIELMAN, H. PIETKIEWICZ-SAŁDAN, „Symulacyjny model rozwoju makroekonomicznego Polski”

J. GADOMSKI, „Zarys modelu polskiego sektora bankowego”

H. POTRZEBOWSKI, „Sieciowy model planowania finansowego uwzględniający element ryzyka”

S. ŁUKASIK, „Optymalizacja operacji finansowych w krótkim horyzoncie czasowym”

A. JANUSZEWSKI, „Ocena systemów informatycznych rachunkowości (na podstawie opinii użytkowników)”

A. KOPIŃSKI, „Problemy informatycznego wspomagania rachunkowości”

 

Rozdział 5.

Modele i systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu i technice

 

O. HRYNIEWICZ, J. NIECKUŁA, „Komputerowa implementacja metody funkcjonalnego rozpisania jakości (QFD)”

K.A. ŁAWCEWICZ, S. ZADROŻNY, „System automatycznego rozpoznawania kategorii tematycznych dokumentów internetowych”

E. MICHALEWSKI, A. BARSKI,Komputerowe monitorowanie zagrożeń organizacyjnych"

H. BURY, D. WAGNER, „Mediator plus – organizacja systemu i algorytmy"

P. HOLNICKI, A. KAŁUSZKO, „System wspomagania decyzji wyboru metody redukcji emisji SO2 w skali regionu"

J. HOŁUBIEC, J. MALICKA-WĄSOWSKA, „O zrównoważonym rozwoju regionów"

M. CEPOWSKI, E. MICHTA, „Rozproszony system ekspertowy do prowadzenia złożonych procesów technologicznych"

M. ŁATUSZYŃSKA, M. JANKOWSKI, „Symulacyjny system wspomagania decyzji z inteligentnym modułem planowania eksperymentów"

 

Rozdział 6.

Modele, metody i systemy informatyczne będące wynikiem prac badawczych KBN

 

J. STUDZIŃSKI, „Komputerowe wspomaganie zarządzania komunalną oczyszczalnią ścieków"

J. STUDZIŃSKI, L. BOGDAN, D. KACZMARSKA, „System komputerowy wspomagania decyzji operatora sieci wodociągowej w wodociągach rzeszowskich"

R. KULIKOWSKI, L. KRUŚ, J. STUDZIŃSKI, „Metodologia oceny projektów innowacyjnych na przykładzie projektu celowego zrealizowanego w MPWiK w Rzeszowie"

M. KRAWCZAK, „Koncepcja zarządzania inwestycjami finansowymi"

L. DRELICHOWSKI, E. MOWIŃSKI, „Organizacyjne i softwearowe uwarunkowania jakości i zakresu wdrożeń systemów zintegrowanych"

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www