Kategorie
Kalendarz

Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Rozwój

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Rozwój

Monografia zawiera wybór artykułów dotyczących informatyzacji procesów zarządzania, prezentując aktualny stan rozwoju informatyki stosowanej w Polsce i na świecie. Zamieszczone artykuły opisują metody, modele, techniki i systemy informatyczne stosowane do wspomagania procesów podejmowania decyzji, a także omawiają zastosowania narzędzi informatycznych w różnych sektorach gospodarki. Kilka prac przedstawia wyniki projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczących rozwoju metod informatycznych i ich zastosowań.

Spis treści:

 

Rozdział 1:

Rozwój metod i algorytmów obliczeniowych wspomagających procesy decyzyjne

 

Olgierd HRYNIEWICZ, „Metody statystyczne w auditach jakości”

Hanna BURY, Dariusz WAGNER, „Zastosowanie metod kolejnych eliminacji do wyznaczania oceny grupowej”

Maciej KRAWCZAK, „Algebraic aspects of generalized nets”

Maciej STACHURSKI, „Metoda estymacji długości kodu źródłowego na podstawie diagramów UML”

 

Rozdział 2:

Zastosowania metod ilościowych w praktyce - przykłady zastosowań

 

Anna WALLIS, „Studying demeanors and preferences with the use of the Internet”

Jarosław WĄTRÓBSKI, Olga PILIPCZUK, „Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do budowy modeli referencyjnych”

Leszek KNOPIK, „Optymalne polityki wymiany według wieku dla obiektów nienaprawialnych z gwarancją”

Cezary NOWACKI, „Zastosowanie strategii Model Predictive Control do zarządzania długiem publicznym”

Jerzy HOŁUBIEC, Grażyna PETRICZEK, „Modele sterowania jakością wody w rzekach”

 

Rozdział 3:

Rozwój systemów informatycznych wspomagania decyzji

 

Maciej WOROPAY, Andrzej NEUBAUER, „Komputerowe wspomaganie procesu decyzyjnego w systemie eksploatacji transportu miejskiego”

Jarosław WATRÓBSKI, Mateusz PIWOWARSKI, „Metoda wielokryterialnej analizy decyzyjnej w doborze kadry dydaktycznej”

Ryszard BUDZIŃSKI, Jarosław BECKER, „Przetargi publiczne w aukcjach elektronicznych czasu rzeczywistego”

Lucyna BOGDAN, Jan STUDZIŃSKI, „Informatyczny system wspomagania decyzji do zarządzania, sterowania operacyjnego i planowania miejskiego systemu wodno-ściekowego”

 

Rozdział 4:

Rozwój i zastosowania technik i technologii informatycznych

 

Jolanta KRYSTEK, Mieczysław JAGODZIŃSKI, Tomasz ROCHOWIAK, „Harmonogramowanie operacyjne z ograniczeniami w IPS Applications”

Witold CHMIELARZ, „Próba analizy systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie nieruchomościami”

Jarosław JANKOWSKI, „Modelowanie adaptacyjne przekazu reklamowego w marketingu interaktywnym”

Andrzej KAŁUSZKO, Barbara MAŻBIC-KULMA, Andrzej ZIÓŁKOWSKI, Krzysztof KRAKOWSKI, „Modelowanie procesu dowodzenia z użyciem narzędzi informatycznych”

Izabela ROJEK, „Wybrane metody pozyskiwania wiedzy technologicznej”

Andrzej STRASZAK, „Nieefektywność i niesprawność internetyzacji, informatyzacji i tworzenia się społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www