Kategorie
Kalendarz

Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Wspomaganie

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Wspomaganie

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych omówieniu aktualnego stanu badań w kraju w zakresie rozwoju modeli, technik i systemów zarządzania oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Wyodrębnioną grupę stanowią artykuły omawiające aplikacyjne wyniki projektów badawczych i celowych KBN.

 

Spis treści:

Przedmowa

 

RODZIAŁ 1.

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

 

Zarządzanie wiedzą

A. STRASZAK, „Okręgi Wiedzy – systemowo-synergetyczne rozwiązanie dla polskiej gospodarki opartej na wiedzy"

I. ŁĄCKA, „Wykorzystanie internetu w tworzeniu wirtualnych parków naukowych"

L. DRELICHOWSKI, R. WOJTYNA, W. BOJAR, „Kierunki integracji technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie"

 

Zarządzanie organizacjami

W. WOLSKI, „Zaawansowanie sektorów gospodarki w realizację przedsięwzięć e-biznesowych"

W. CHMIELARZ, „Efektywność wykorzystania bankowości wirtualnej w Polsce"

B. KUBIAK, A. KOROWICKI, „Reinżynieria i modelowanie procesów w organizacji"

R. BUDZIŃSKI, A. BECKER, „Metody ilościowe w analizie gospodarności jednostek samorządu terytorialnego"

J. MYSZCZYSZYN, „Ocena efektów wdrożeń systemów informatycznych w przedsiębiorstwie – przykład sektora nawozowego"

 

Zarządzanie obiegiem dokumentów

K. ŁAWCEWICZ, S. ZADROŻNY, „System dystrybucji dokumentów unijnych w Polsce z jawną reprezentacją wiedzy w postaci ontologii"

M. FLORCZYK, „Monitorowanie i testowanie systemu obiegu dokumentów drogą elektroniczną"

 

ROZDZIAŁ 2.

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

P. HOLNICKI, „Możliwości wykorzystania modeli prognostycznych do sterowania emisją w czasie rzeczywistym"

P. HOLNICKI, A. KAŁUSZKO, J. STAŃCZAK, „Zastosowanie metod Soft Computing do efektywnej redukcji emisji zanieczyszczeń"

J. HOŁUBIEC, G. PETRICZEK, „Modeling of lake’s aquatic ecosystems"

B. LUTHER, A. GNAUCK, „On the use of coupled software tools to control water quality in shallow lakes"

 

ROZDZIAŁ 3.

ZASTOSOWANIE METOD MATEMATYCZNYCH W INFORMATYCE

 

O. HRYNIEWICZ, „Pomiar siły asocjacji skategoryzowanych cech statystycznych w przypadku nieprecyzyjnie zdefiniowanych kategorii"

R. BURDUK, „Zwiększenie prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji w rozpoznawaniu wieloetapowym z rozmytymi obserwacjami cech obiektu"

M. KRAWCZAK, „Generalized nets modeling concept – neural networks models"

H. BURY, D. WAGNER, „Wybrane algorytmy pozycyjne – wyznaczanie oceny grupowej"

P. KUCZYŃSKI, „Gwiaździste zapytania w relacyjnych bazach danych i indeksowanie bitmapowe”

 

ROZDZIAŁ 4.

PROJEKTY BADAWCZE MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

 

Zastosowania informatyki we wspomaganiu rozwoju społeczno-gospodarczego

A. JANUSZEWSKI, „System rachunku kosztów w przedsiębiorstwie – przykład sektora spożywczego"

I. REJER, „System ekspertowy prognozowania bankructw przedsiębiorstw"

B. LANDOWSKI, M. WCROPAY, D. PERCZYŃSKI, „Metoda wspomagania decydentów w procesie sterowania działaniem systemu transportowego"

 

Zastosowania informatyki w ochronie środowiska

J. STUDZIŃSKI, „System zarządzania miejską siecią wodociągową"

E. BURSZTA-ADAMIAK, J. ŁOMOTOWSKI, R. STODOLAK, „Analiza zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych"

L. BOGDAN, W. KOZŁOWSKI, „Metody krigingu w opracowaniu danych pomiarowych z monitoringu opadów atmosferycznych"

P. LICZNAR, „Metody wyznaczania natężeń maksymalnych deszczy do projektowania systemów odwadniania"

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www