Kategorie
Kalendarz

Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Wspomaganie_suplement

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Wspomaganie_suplement

Monografia dotyczy rozwoju i zastosowań nowoczesnych narzędzi informatyki w różnych gałęziach gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru inżynierii i ochrony środowiska. Zamieszczono w niej wybrane artykuły autorów krajowych zajmujących się tą tematyką, starając się zaprezentować czytelnikom aktualny stan polskich możliwości i potrzeb w dziedzinie informatyki stosowanej. Znaczną część artykułów stanowią prace wykonane w ramach projektów badawczych KBN. Autorzy artykułów prezentowali wyniki swoich badań na konferencji pn. Kompute­rowe Systemy Wielodostępne, zorganizowanej przez Instytut Badań Systemowych PAN i Akademię Techniczo-Rolniczą z Bydgoszczy w Ciechocinku we wrześniu 2004 r.

 

Spis treści:

Przedmowa

 

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zastosowanie analizy harmonicznej w modelu temperatury gleby, L. BOGDAN

 

ZASTOSOWANIE METOD MATEMATYCZNYCH W INFORMATYCE

On a way to gradient-based neural networks learning algorithms, M. KRAWCZAK

 

PROJEKTY BADAWCZE 

MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

 

Zastosowania informatyki we wspomaganiu rozwoju społeczno-gospodarczego

Modelowanie zdarzeń ekstremalnych - nowa miara ryzyka, A. MIKLEWSKI

 

Zastosowania informatyki w ochronie środowiska

Wspomaganie zarządzania miejską siecią wodociągową za pomocą modeli matematycznych, J. STUDZIŃSKI

Wstępna ocena średniej rocznej wartości wskaźnika erozyjności deszczy dla wybranych stacji i posterunków opadowych w Polsce, P. LICZNAR

Rethinking rural sustainable development - landscape, main driving forces and new challenges after EU accession of Poland, J. MIKLEWSKA

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www