Kategorie
Kalendarz

Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Zastosowania informatyki

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Studziński, Drelichowski, Hryniewicz (red.), Zastosowania informatyki

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych omówieniu aktualnego stanu badań w kraju w zakresie rozwoju modeli, technik i systemów zarządzania oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Wyodrębnioną grupę stanowią artykuły omawiające aplikacyjne wyniki projektów badawczych i celowych KBN.

 

Spis treści:

 

Przedmowa

 

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą

 

Z. SZYJEWSKI, „Obszary zarządzania wiedzą"

L. DRELICHOWSKI, „Narzędzia, metody i środki finansowania zarządzania wiedzą w gospodarce, ochronie zdrowia i edukacji"

E. KUSHTINA, P. RÓŻEWSKI, „Opracowanie podejścia do tworzenia formalnego opisu dziedzinowej wiedzy teoretycznej"

M. DYCZKOWSKI, „Kreowanie środowiska wiedzy dla potrzeb zarządzania projektami informatycznymi"

K. KANIA, „Analiza procesów w systemach Business Intelligence"

M. MARCINIAK, „Perspektywy zastosowań zarządzania wiedzą w agrobiznesie"

I. ŁĄCKA, „Zarządzanie wiedzą w regionie na przykładzie parków technologicznych w Północnej Karolinie"

 

Rozdział 2. Zarządzanie organizacjami

 

W. CHMIELARZ, „Analiza wariantów wprowadzania systemów informatycznych do organizacji na przykładzie agencji reklamowej"

E. MICHALEWSKI, „Wspomagane komputerowo modelowanie organizacji wirtualnej"

H. DUDYCZ, M. DYCZKOWSKI, „Strategie informatyzacji oparte na nowych wersjach systemów klasy ERP"

R. BUDZIŃSKI, Z. GŁODEK, „Metody teorii zdarzeń w systemie informatycznym rachunkowości"

 

Rozdział 3. Techniki internetowe w zarządzaniu

 

A. STRASZAK, „Wielkosystemowe czynniki rozwoju społeczeństw internetowych"

M. ŁATUSZYŃSKA, „Zdalne wspomaganie decyzji kierowniczych – modele symulacyjne w intemecie"

J. JANKOWSKI, „Modelowanie kampanii reklamowych w internecie z uwzględnieniem czynników niepewności"

K. GOŁUCHOWSKI, E. ZIĘBA, „Inteligentny system szkolenia w zakresie e-marketingu jako narzędzie wzbogacania wiedzy decydentów w MSP"

M. FLORCZYK, „Testowanie funkcjonalności aplikacji e-business podczas procesu jej wytwarzania"

 

Rozdział 4. Metody analizy systemowej w zarządzaniu

 

H. BURY, D. WAGNER, „Modelowanie kapitału ludzkiego – możliwości i ograniczenia"

J. HOŁUBIEC, J. MALICKA-WASOWSKA, „Zrównoważony rozwój regionów – zastosowanie zbiorów rozmytych"

J. HOŁUBIEC, G. PETRICZEK, „Algorytm badania jednorodności zbioru danych w analizie regionalnej"

O. HRYNIEWICZ, „Komputerowe metody badania zależności cech jakościowych"

J. KACPRZYK, S. ZADROŻNY, „Text categorization using some elements of fuzzy logic"

R. BURDUK, „Rozpoznawanie wieloetapowe dla nieprecyzyjnej informacji o cechach obiektu"

 

Rozdział 5. Modele, techniki i systemy zarządzania w projektach badawczych i celowych KBN

 

B.F. KUBIAK, A. KOROWICKI, D. WIŚNIEWSKI, „Powodzenia i niepowodzenia wdrażania projektów reorganizacji procesów biznesowych”

E. MICHTA, „Struktura informacyjna centrum zarządzania kryzysowego bazująca na technologiach internetowych”

A. JANUSZEWSKI, „Tworzenie systemu wspomagania decyzji opartego na rachunku kosztów działań"

J. HORABIK, Z. NAHORSKI, „Optymalizacja emisji gazów cieplarnianych kraju w kontekście protokołu z Kioto"

Z. NAHORSKI, W. JĘDA, „Coping with uncertainty in verification of the Kioto obligations"

J. STUDZIŃSKI, L. BOGDAN, „Zastosowanie systemów monitoringu w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

R. WOJTYNA, „Sprzętowa realizacja adaptacyjnych sieci neuronowych"

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www