Kategorie
Kalendarz

Szeląg, Modelowanie

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Szeląg, Modelowanie

W pracy przedstawiono koncepcję systemu do kontroli, sterowania i optymalizacji działania reaktora biologicznego w przepływowej oczyszczalni ścieków. W systemie tym przewidziano zastąpienie pomiarów wskaźników jakości ścieków na dopływie wynikami obliczeń uzyskanymi w oparciu o pomiary natężenia przepływu. Do symulacji wartości wskaźników jakości ścieków zaproponowano zastosowanie metod eksploracji danych (ang. data mining). Po wykonaniu wstępnych obliczeń modelowania przedstawiono koncepcję modeli hybrydowych, w których wartości pomiarów wskaźników jakości ścieków dopływających do oczyszczalni zastąpiono wynikami ich symulacji. Modele te zastosowano do prognozy: sedymentacji osadu czynnego, zmieniających się wartości kluczowych parametrów technologicznych reaktora biologicznego wskaźników jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni.

Opracowano także modele matematyczne do analizy niezawodności działania reaktora biologicznego w oparciu o tzw. współczynniki niezawodności w odniesieniu do procesu sedymentacji osadu czynnego i poprawności procesu usuwania związków biogennych.

Ponadto, zaproponowano nowatorski parametr uwzględniający interakcje między zmiennymi procesowymi o charakterze stochastycznym. Zmienne te dotyczą ilości i jakości ścieków na dopływie, warunków atmosferycznych i ich wpływu na podatność osadu czynnego na puchnięcie oraz doboru strategii sterowania reaktorem biologicznym.

Przedstawiono także model probabilistyczny niezawodności działania reaktora biologicznego w odniesieniu do sedymentacji osadu czynnego, w którym uwzględniono występowanie awarii systemu pomiarów wskaźników jakości ścieków na dopływie do oczyszczalni.

Wykonane modele statystyczne wyznaczono na podstawie wieloletnich ciągów pomiarowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Sitkówka-Nowiny, Trepcza i Rzeszów.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www