Kategorie
Kalendarz

Obszary tematyczne proponowane przez IBS PAN w ramach pierwszej rekrutacji

Strona główna » Szkoła doktorska TIB PAN » Obszary tematyczne proponowane przez IBS PAN w ramach pierwszej rekrutacji

IBS PAN zgłosił następujące obszary tematyczne, w ramach których prowadzona jest pierwsza rekrutacja do Szkoly Doktorskiej TIB PAN 

 1. dr hab. Ewa Bednarczuk: Optymalizacja wypukła w przetwarzaniu obrazu i sygnału (Convex optimization in image and signal      processing)

2. dr hab. Dariusz Gątarek: Analiza uśmiechu zmienności na rynku pochodnych stopy procentowej (Volatility smile analysis in the interest rate derivatives market)

3. dr inż.  Tatiana Jaworska: Reprezentacja wiedzy obrazowej (Visual Knowledge Representation)

4. dr inż.  Tatiana Jaworska: Podobieństwa semantyczne w obrazowych bazach danych  (Semantic Similarities in Content-Base Image Retrieval (CBIR))

5. dr Katarzyna Kaczmarek-Majer: Metody inteligencji obliczeniowej dla uporządkowanych w czasie danych medycznych (Computational intelligence methods for time-ordered medical data)

6. prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski: Analiza wielokryterialna w problemach wielkiej skali (Multiple criteria analysis for large-scale problems)

7. dr hab. Leszek Klukowski: Metody analizy i prognozowania nieliniowych szeregów czasowych z zastosowaniem na rynku finansowym (Methods of analysis and forecasting of non-linear time series – applications in financial market)

8. dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski: Topologie, procedury uczenia oraz zastosowanie sieci neuronowych typu Fuzzy Flip Flop (Topology, learning procedures and the application of Fuzzy Flip Flop neural networks)

9. dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski: Analiza wrażliwości głębokich sieci neuronowych. (Sensitivity analysis for deep neural networks.)

10. prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki:  Jednolite metodologicznie procedury identyfikacji elementów nietypowych, klasteryzacji i klasyfikacji w ujęciu warunkowym (Methodically Unified Procedures for Outliers Detection, Clustering, and Classification in Conditional Approach)

11.  dr hab. inż. Malinowski Jacek: Analiza i optymalizacja funkcjonowania modelowanych sieciowo systemów technicznych i organizacyjnych (Analysis and optimization of the functioning of network-modeled technical and organizational systems)

12. dr hab. inż.  Andrzej Myśliński: Optymalizacja topologii nieliniowych konstrukcji (Robust topology optimization of nonlinear structures)

13. prof. dr. hab. inż. Zbigniew Nahorski: Modelowanie dyspersji w powietrzu zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji w mieście, w bardzo małej skali przestrzennej

14. dr hab. Piotr Nowak: Wycena pochodnych instrumentów finansowych na rynku bitcoina (Pricing financial derivatives on the Bitcoin market)

15. dr hab. Piotr Nowak: Mocne prawo wielkich liczb dla zmiennych losowych intuicjonistyczno-rozmytych (Strong law of large numbers for intuitionistic fuzzy random variables)

16. dr inż. Karol Opara: Wydobywanie wieloaspektowej informacji o metaheurystykach poprzez parametryzowanie benchmarków (Mining multifaceted information on the performance of metaheuristics with use of parametrized benchmarks)

17. prof. dr. hab. inż. Witold Pedrycz: Analysis, description, summarization, and classification of multivariable time series in the framework of Granular Computing

18. dr hab. Maciej Romaniuk: Symulacja katastroficznych zjawisk rzadkich w charakteryzowaniu portfela ubezpieczyciela (Simulation of rare catastrophic events for description of insurer’s portfolio)

19. dr hab. Maciej RomaniukPodejście rozmyte w symulacji uszkodzeń elementów sieci (Fuzzy approach in simulation of malfunctions of elements of nets)

20. prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron: Interakcyjne obliczenia granularne (Interactive granular computing)

21. dr hab. Krzysztof Szkatuła: Złożoność obliczeniowa i granice obliczalności w przypadku wybranych trudnych problemów optymalizacyjnych (Computational complexity and tractability in the case of selected difficult optimization problems)

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www