Kategorie
Kalendarz

walukiewicz kapitał społeczny

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » walukiewicz kapitał społeczny

Celem skryptu jest opis kapitału społecznego zarówno jako statycznego zasobu, rozumianego podobnie jak stan konta bankowego, jak też jako procesu czyli funkcji czasu. Badamy rolę jaką odgrywa kapitał społeczny tak w mikroekonomii, na poziomie szeroko rozumianej firmy, jak i w makroekonomii, czyli w gospodarce danego kraju lub regionu.

Zakładamy, że wszystkie obiekty naszych badań działają/istnieją w gospodarce rynkowej będącej w stanie uogólnionej równowagi między popytem a podażą.

Skryp akademicki napisany i wydany w ramach projektu nr UDA-POKL.04.02.00-00-083/08-00 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www