Kategorie
Kalendarz

Sesja sprawozdawcza za rok 2004

Strona główna » Cykle seminariów » Archiwum » Sesje sprawozdawcze » Sesja sprawozdawcza za rok 2004


Program Sesji sprawozdawczej
 

10:00 - 10:30     Otwarcie sesji
10:30 - 12:30     Wystąpienia seminaryjne
12:30 - 13:15     Sesja plakatowa
13:15 - 14:00     Przerwa
14:00 - 16:30     Wystąpienia seminaryjne
16:30     Zakończenie sesji


10:00 - 10:30 Otwarcie sesji

 • Wprowadzenie

 • Olgierd Hryniewicz, Dyrektor IBS PAN
   
 • Wyniki badań prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN w 2004 roku
  Janusz Kacprzyk, Zastępca Dyrektora IBS PAN ds. Naukowych
   

10:30 - 12:30 Wystąpienia seminaryjne

     Przewodniczący - Kazimierz Malanowski, Zastępca Przewodniczącego RN IBS PAN

 • Pochodna topologiczna dla zadań nieliniowych (kontaktowych)

 • Antoni Żochowski
   
 • Ulepszone algorytmy selekcji
  Krzysztof C. Kiwiel
   
 • Badanie zależności w zbiorach danych
  Olgierd Hryniewicz, Przemysław Grzegorzewski
   
 • Funkcje wyboru grupowego i osiąganie konsensusu
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny
   

12:30 - 13:15 Sesja plakatowa

 • Model referencyjny dekompozycji problemu spełnienia ograniczeń
  Zbigniew Banaszak
   
 • Analiza i ocena algorytmów sortowania
  Aleksy Barski
   
 • Stabilność rozwiązań wektorowych problemów równowagi
  Ewa Bednarczuk
   
 • Sieciowy model szkoły wyższej
  Mirosław Bereziński, Michał Inkielman, Dariusz Wagner
   
 • Systemy wspomagania decyzji operatorskich w miejskich systemach wodno-ściekowych
  Lucyna Bogdan, Jan Studziński
   
 • Nowe sformułowanie zadania uczenia maszynowego i zastosowanie w zadaniu diagnostyki medycznej
  Janusz Kacprzyk, Grażyna Szkatuła
   
 • Stabilizacja wybranej klasy układów nieliniowych
  Wiesław Krajewski
   
 • Generalized Net Modelling
  Maciej Krawczak
   
 • Wspomaganie decyzji kooperacyjnych w procesach innowacyjnych
  Lech Kruś
   
 • Funkcje stabilności i wrażliwości w wielokryterialnych zadaniach optymalizacji dyskretnej
  Marek Libura
   
 • Algorytmy redukcji grafów i ich zastosowania do optymalizacji tras przewozów
  Barbara Mażbic-Kulma
   
 • Karty kontrolne Frecheta
  Edyta Mrówka
   
 • Phase transition problems in elastic solids
  Irena Pawłow
   
 • Modelowanie rozmytych relacji i operatorów informacyjnych
  Anna Radzikowska
   
 • Wycena obligacji katastroficznych metodami symulacyjnymi
  Maciej Romaniuk, Tatiana Ermolieva
   
 • Algorytmy analizy hipergrafów i ich zastosowanie do redukcji liczby zmiennych
  Krzysztof Sęp
   
 • Metody ewolucyjne z adaptacyjnym doborem operatorów - przykłady zastosowań
  Jarosław Stańczak
   

14:00 - 16:30 Wystąpienia seminaryjne

     Przewodniczący - Juliusz Lech Kulikowski, Zastępca Przewodniczącego RN IBS PAN

 • Wspomaganie zarządzania trwałym rozwojem opartym na wiedzy z uwzględnieniem ryzyka
  Roman Kulikowski
   
 • Wybrane problemy i algorytmy podejmowania decyzji w kompleksach operacji
  Jerzy Józefczyk
   
 • Zastosowanie modeli komputerowych do sterowania emisją zanieczyszczeń atmosferycznych
  Piotr Holnicki-Szulc
   
 • Zastosowania badań systemowych w planowaniu i zarządzaniu strategicznym działalnością Jednostek Samorządu Terytorialnego
  Krzysztof S. Cichocki
   
 • Prezentacja Studium Doktoranckiego Instytutu Badań Systemowych PAN
  Jerzy Hołubiec, Kierownik Studium Doktoranckiego IBS PAN
   
 • System ekspercki NOE i jego zastosowanie do alokacji osób do pomieszczeń
  Sławomir Strzykowski (Studia Doktoranckie IBS PAN)

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www