Kategorie
Kalendarz

Sesja sprawozdawcza za rok 2005

Strona główna » Cykle seminariów » Archiwum » Sesje sprawozdawcze » Sesja sprawozdawcza za rok 2005

10:30 - 11:00 Otwarcie sesji
11:00 - 13:30 Wystąpienia seminaryjne
13:30 - 14:30 Sesja plakatowa
14:30 - Zakończenie sesji


Otwarcie sesji

 • Wprowadzenie
  Olgierd Hryniewicz, Dyrektor IBS PAN
 • Podsumowanie wyników badań statutowych prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN w 2005 roku
  Janusz Kacprzyk, Zastępca Dyrektora IBS PAN ds. Naukowych

Wystąpienia seminaryjne

Przewodniczący - Krzysztof C. Kiwiel, Zbigniew Nahorski

 • Analiza stabilności rozwiązań w problemach optymalizacji wielokryterialnej
  Ewa Bednarczuk
 • Modelowanie matematyczne i optymalizacja systemów środowiskowych
  Jan Studziński
 • O testowaniu niezależności między "dziurawymi" systemami preferencji
  Edyta Mrówka
 • Generowanie liczb losowych o rozkładzie Farlie-Gumbela-Morgensterna
  Anna Olwert
 • Zastosowanie sieci Hopfielda do modelowania procesów podejmowania decyzji
  Anna Wilbik
 • Zastosowania algorytmu immunologicznego do wykrywania zmiany trendu w szeregach czasowych
  Andrzej Domaradzki (Studia Doktoranckie IBS PAN)
 • Symulacja rynku pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych w warunkach niepewności
  Joanna Horabik

Sesja plakatowa

 • Metoda zautomatyzowanego projektowania systemów komputerowo wspomaganego planowania przepływu produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Zbigniew Banaszak
 • Model dynamiki zmian poziomów swobody ruchu drogowego
  Mirosław Bereziński
 • Wieloaspektowy statystyczny model sterowania procesem edukacyjnym
  Mirosław Bereziński, Michał Inkielman, Dariusz Wagner
 • Strategia wieloletniego rozwoju gospodarczego gminy; wykorzystanie metod optymalizacji i efektywnego zarządzania
  Krzysztof Cichocki
 • Sterowanie on-line emisją zanieczyszczeń atmosferycznych
  Piotr Holnicki-Szulc
 • Segmentacja obrazów i określenie obiektów graficznych w obrazowej bazie
  Tatiana Jaworska, Andrzej Partyka
 • Modelowanie rozmytości i niepewności w bazach danych
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, Guy De Tre, Rita De Caluwe
  (projekt polsko-belgijski realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i FWO)
 • Soft Computing for Complex Multiple Criteria Decision Making Problems
  Ignacy Kaliszewski
 • Modele drapieżnik-ofiara z afinicznym sprzężeniem zwrotnym
  Wiesław Krajewski
 • Odwrotne sieci neuronowe
  Maciej Krawczak
 • Komputerowe wspomaganie analizy decyzyjnej wykorzystujące koncepcję użyteczności
  Lech Kruś
 • Algorytm wyznaczania zbioru wierzchołków typu "hub" w sieci połączeń dla systemu typu "hub and spoke"
  Barbara Mażbic-Kulma, Krzysztof Sęp
 • Niepewność, weryfikacja i zarządzanie emisją gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto
  Zbigniew Nahorski, Joanna Horabik, Waldemar Jęda, Matthias Jonas (praca wspólna z IIASA)
 • Wycena instrumentów pochodnych inspirowanych rynkiem handlu emisjami
  Piotr Nowak, Maciej Romaniuk
 • Definicja i wykrywanie obiektów nietypowych
  Jan W. Owsiński
 • Zagadnienie separacji faz w stopach sprężystych
  Irena Pawłow
 • Porównanie klas jednorodności powiatów należących do różnych grup województw
  Grażyna Petriczek, Jerzy Hołubiec
 • Zmiany jakości stron internetowych powiatów mazowieckich w latach 2003-2005
  Aneta Pielak
 • Modeling of topological derivatives for contact problems
  Jan Sokołowski, Antoni Żochowski
 • Analiza probabilistyczna zadania pakowania zbioru
  Krzysztof Szkatuła
 • Metody liczenia odległości dla intuicjonistycznych zbiorów rozmytych - standardowe podejścia nie zawsze są odpowiednie
  Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk
 • Systemowa analiza innowacyjności
  Stanisław Walukiewicz, Liliana Walukiewicz
 • Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą
  Sławomir Winch
 • Gra o politykę makroekonomiczną między bankiem centralnym a rządem
  Irena Woroniecka

Zakończenie sesji

 • Poczęstunek

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www