Kategorie
Kalendarz

Sesja sprawozdawcza za rok 2007

Strona główna » Cykle seminariów » Archiwum » Sesje sprawozdawcze » Sesja sprawozdawcza za rok 2007

10:30 - 11:00 Otwarcie sesji
11:00 - 13:30 Wystąpienia seminaryjne
13:30 - 14:30 Sesja plakatowa
14:30 Zakończenie sesji


Otwarcie sesji

 • Wprowadzenie
  Olgierd Hryniewicz, Dyrektor IBS PAN
 • Podsumowanie wyników badań statutowych prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN w 2007 roku
  Zbigniew Nahorski, Zastępca Dyrektora IBS PAN ds. Naukowych

Wystąpienia seminaryjne

Przewodniczący - Krzysztof C. Kiwiel

 • Analiza odporności rozwiązań ogólnego zadania optymalizacji kombinatorycznej
  Marek Libura
 • Nieliniowe zagadnienia poczštkowo-brzegowe dla równań termosprężystości i Cahna-Hilliarda
  Irena Pawłow
 • Estymatory jądrowe w zastosowaniu do zagadnień analizy danych
  Piotr Kulczycki
 • Reprezentacja nieprecyzyjnej wiedzy za pomocą intuicjonistycznych zbiorów rozmytych Atanassova
  Eulalia Szmidt
 • Podwójny pierścień z redundancją węzłów - model sieci komputerowej o wysokiej niezawodności
  Jacek Malinowski

Sesja plakatowa

 • Uogólniona miara ilości informacji a pomiar dydaktyczny
  Mirosław Bereziński, Michał Inkielman, Dariusz Wagner
 • Ocena grupowa z równoważnościami - zastosowanie mediany Kemeny'ego
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 • Ekstrapolacja częściowych preferencji w problemie szeregowania obiektów
  Marek Chmielewski (Studia Doktoranckie IBS PAN)
 • Wpływ polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych na tempo wzrostu i strukturę produkcji
  Jan Gadomski, Zbigniew Nahorski
 • E-CAP Modelowy Agentowy System E-commerce
  Maria Ganzha, Maciej Gawinecki, Paweł Kobzdej, Marcin Paprzycki, Wojciech Kuranowski (zadanie częściowo finansowane w ramach grantu Maria Curie International Reintegration Grant: Projekt E-CAP)
 • Agentowy system zarządzania zasobami w Gridzie
  Maria Ganzha, Maciej Gawinecki, Marcin Paprzycki, Wojciech Kuranowski
 • Long-term analysis of the regional-scale emission reduction by evolutionary algorithm technique
  Piotr Holnicki, Jarosław Stańczak
 • Bayesian spatial model for analysis of emission inventory data
  Joanna Horabik
 • Komputerowe wspomaganie decyzji edukacyjnych studentów i władz uczelni prywatnej
  Lech Kruś, Roman Kulikowski
 • Algae size distribution via density estimation
  Jolanta Jarnicka
 • Struktura bazy danych dla systemu typu CBIR (Content Based Image Retrieval)
  Tatiana Jaworska
 • A method of approximating Pareto sets for assessments of implicit Pareto set elements
  Ignacy Kaliszewski
 • Wybrane metody redukcji rzędu modeli liniowych
  Wiesław Krajewski
 • Przykład zastosowania reguł decyzyjnych do predykcji szeregów czasowych
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
 • Komputerowe wspomaganie wielokryterialnych decyzji kooperacyjnych
  Lech Kruś
 • A new approach to classification of elements from imbalanced classes via Atanassov's intuitionistic fuzzy sets
  Marta Kukier (Studia Doktoranckie IBS PAN)
 • Modelowanie rozmyte z użyciem gradientowego algorytmu klasteryzacji
  Szymon Łukasik, Piotr A. Kowalski, Małgorzata Charytanowicz, Piotr Kulczycki
 • Metody hipergrafów i ich zastosowanie w wybranych zadaniach transportowych
  Barbara Mażbic-Kulma, Krzysztof Sęp
 • Level set method for optimization of contact problems
  Andrzej Myśliński
 • Model wyceny opcji europejskich dla rynku związanego z protokołem z Kioto
  Piotr Nowak, Maciej Romaniuk
 • Nowa efektywna metoda analizy skupień
  Jan W. Owsiński, Mariusz T. Mejza
 • Dynamika jakości funkcjonalnej stron internetowych samorządów mazowieckich
  Aneta M. Pielak
 • Rozłączna dekompozycja grafów przy użyciu alfa-klik
  Henryk Potrzebowski, Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp
 • Informatyczny system zarządzania miejską siecią wodociągową
  Jan Studziński, Lucyna Bogdan
 • Karta Kendalla jako narzędzie do wykrywania zależności pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów
  Anna Szediw, Olgierd Hryniewicz
 • Four forms of capital and proximity
  Stanisław Walukiewicz
 • Segmentacja szeregów czasowych z użyciem zmodyfikowanego algorytmu Sklansky'ego i Gonzaleza
  Anna Wilbik

Zakończenie sesji

 • Poczęstunek

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www