Kategorie
Kalendarz

zadrożny rozmytość i bipolarność 2013

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » zadrożny rozmytość i bipolarność 2013

Badania nad opracowaniem skutecznych metod wspomagania konstrukcji i użytkowania systemów wyszukiwania informacji, biorących pod uwagę zjawisko niepewności i nieokreśloności, są prowadzone na coraz szerszą skalę. W niniejszej książce odnotowujemy aktualny stan badań nad zastosowaniem paradygmatów rozmytości i bipolarności w zadaniach wyszukiwania i reprezentacji informacji.

Rozdział 2 stanowi wprowadzenie do logiki rozmytej. Przedstawia się w nim pojęcie zbioru rozmytego i jego rozszerzeń. Omawia się teorię możliwości, która jest zasadniczym narzędziem do modelowania niepewności w ramach logiki rozmytej. Rozdział zawiera też przegląd pojęć z zakresu logiki klasycznej oraz bardziej szczegółowe omówienie wybranych zagadnień z zakresu logiki rozmytej rozumianej jako logika wielowartościowa. Omawia się logikę posybilistyczną. Przedstawia się ważne pojęcie zmiennej lingwistycznej, które odgrywa kluczową rolę w różnych podejściach modelowania rozmytego. Znaczna część rozdziału poświęcona jest operatorom agregacji, w tym kwantyfikatorom lingwistycznym. Ich zastosowanie ma istotne znaczenie dla uzyskania inteligentnego charakteru omawianych metod wyszukiwania informacji.

W rozdziale 3 omawia się podstawowe pojęcia z zakresu relacyjnych baz danych, niezbędne dla później przedstawionych zaawansowanych rozwiązań. Ważną część tego rozdziału stanowi opis wybranych metod modelowania informacji niekompletnej w bazach danych. Punktem wyjścia są klasyczne rozwiązania, stanowiące element relacyjnego modelu danych. Omawia się również wybrane modele rozmytych baz danych.

Rozdziały 4 i 5 zawierają główny materiał dotyczący inteligentnego wyszukiwania informacji w bazach danych, ze szczególnym uwzględnieniem bipolarności informacji i preferencji. Przedstawia się algebrę relacji rozmytych oraz nowsze języki wyszukiwania.

Rozdział 5 omawia zjawisko bipolarności informacji i preferencji z punktu widzenia jego znaczenia w systemach przechowywania i wyszukiwania danych.

Rozdział 6 omawia zagadnienia związane z wyszukiwaniem informacji tekstowej. Dość szczegółowo przedstawia się różne aspekty i klasyczne modele wyszukiwania informacji tekstowej. Eksponuje się te zagadnienia, które związane są z możliwością zastosowania technik logiki rozmytej. Zwraca się uwagę na naturalną nieprecyzyjność i niepewność informacji przetwarzanej w procesie wyszukiwania.

W rozdziale 7 przedstawia się krótko historię badań nad zastosowaniami logiki rozmytej do modelowania i przetwarzania informacji tekstowej. W głównej części tego rozdziału omawia się nowy model wyszukiwania, pozwalający na jawne modelowanie nieprecyzyjności i niepewności dotyczącej reprezentacji dokumentów i preferencji użytkowników przy ich wyszukiwaniu.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www