Kategorie
Kalendarz

zadrozny zapytanianieprecyzyjne

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » zadrozny zapytanianieprecyzyjne

Monografia poświęcona jest omówieniu wybranych zagadnień o charakterze zarówno teoretycznym jak i zastosowaniowym, związanych z zapytaniami nieprecyzyjnymi, czyli rozszerzeniem klasycznego języka zapytań do baz danych o elementy języka naturalnego. Od strony teoretycznej punktem wyjścia jest modelowanie elementów języka naturalnego z użyciem logiki rozmytej. W monografii omawia się podstawowe pojęcia logiki rozmytej, które znajdują bezpośrednie zastosowanie do interpretacji tak rozumianych zapytań nieprecyzyjnych.

W praktyce rozważane zadanie sprowadza się do skonstruowania odpowiedniego oprogramowania, zapewniającego właściwą interpretację zapytań o tak rozszerzonej postaci. Prowadzi to do stworzenia pewnego środowiska komputerowego, w ramach którego ułatwione staje się rozwiązanie również innych pokrewnych zadań, w sposób zgodny z percepcją człowieka. W monografii uwzględnia się ten aspekt, omawiając generowanie w tym środowisku tak zwanych lingwistycznych podsumowań danych, co stanowi jedną z technik eksploracji danych. Pokazuje się ścisły związek zadania lingwistycznych podsumowań danych z zadaniem realizacji zapytań nieprecyzyjnych.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www