Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Agnieszka Malinowska

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Agnieszka Malinowska

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Malinowskiej zatrudnionej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Dr Agnieszka Malinowska we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  wskazała Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych PAN do przeprowadzenia  postępowania habilitacyjnego. 

Rada Naukowa IBS PAN, w dniu 27 września 2013 roku,  podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie automatyka i robotyka.

24 stycznia 2014 r. Rada Naukowa IBS PAN nadała dr Agnieszce Malinowskiej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Osiągnięcie naukowe

Jednotematyczny cykl 12 publikacji pod wspólnym tytułem

"Modelowanie systemów dynamicznych Lagrange'a z wykorzystaniem rachunku na skalach czasowych oraz rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów"

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Sekretarz

Dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Antoni Żochowski

Instytut Badań Systemowych PAN

Członkowie Komisji

Dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Dr hab. inż. Dariusz Horla, prof. PP

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www