Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. inż. Marek Gągolewski

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. inż. Marek Gągolewski

Postępowanie habilitacyjne dr. hab. inż. Marka Gągolewskiego  zatrudnionego w Instytucie Badań Systemowych PAN i na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Dr hab. inż. Marek Gągolewski  we wniosku do Centralnej Komisji wskazał Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte w dniu 3 listopada 2016 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

Osiągnięcie naukowe stanowił jednotematyczny cykl 8 publikacji pod wspólnym tytułem 

"Nowe algorytmy agregacji i analizy danych: konstrukcja, własności i zastosowania",

w tym książka  Gągolewski M., Data fusion: Theory, methods, and applications,

Instytut  Podstaw Informatyki PAN,  Warszawa 2015, s. 290.

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 roku  wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. 

20 października 2017 roku  Rada Naukowa IBS PAN nadała dr. inż. Markowi Gągolewskiemu stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych

Politechnika Częstochowska

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz

Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Maciej Wygralak

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie Komisji

Dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar

Wydział Informatyki i Zarządzania

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt

Instytut Badań Systemowych PANStrona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www