Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Józef M. Żurada

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Józef M. Żurada


Postępowanie habilitacyjne dr.  Józefa M. Żurady zatrudnionego w Department of Computer Information Systems University of Louisville.

Dr Józef M. Żurada we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  wskazał Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych PAN do przeprowadzenia  postępowania habilitacyjnego

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, w dniu 14 czerwca 2013 roku,  podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

24 stycznia 2014 r. Rada Naukowa podjęła uchwałę o nadaniu dr. Józefowi M. Żuradzie stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

Przedstawione osiągnięcie naukowe

Jednotematyczny cykl publikacji pt.

"Zastosowanie zaawansowanych metod inteligencji obliczeniowej do wspomagania decyzji w systemach produkcyjnych i biznesowych"

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Sekretarz

Dr hab. inż. Maciej Krawczak, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Instytut Badań Systemowych PAN

Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Członkowie Komisji

Dr hab. inż. Robert  Nowicki, prof. PCz.

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

 

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www