Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne- dr hab. Małgorzata Charytanowicz

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne- dr hab. Małgorzata Charytanowicz

Postępowanie habilitacyjne dr hab. Małgorzaty Charytanowicz  zatrudnionej w Instytucie Badań Systemowych PAN i na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajoobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dr hab. Małgorzata Charytanowicz we wniosku do Centralnej Komisji wskazała Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl 8 publikacji pod wspólnym tytułem 

"Komputerowa analiza danych w zastosowaniach technicznych i medycznych".

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 roku  wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. 

14 kwietnia 2016 roku  Rada Naukowa IBS PAN nadała dr Małgorzacie Charytanowicz stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Instytut Badań Systemowych PAN

Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania

Wydzial Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Członkowie Komisji

Dr hab. inż. Piotr Lipiński

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Politechniki Łódzkiej

Dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN


Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www