Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Massimiliano D. Rosini

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Massimiliano D. Rosini

Postępowanie habilitacyjne dr. Massimiliano Daniele Rosini zatrudnionego

w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Massimiliano D. Rosini we wniosku do Centralnej Komisji wskazał Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem  "New unified approach to large-scale computational modeling, simulation and control of traffic flows and crowd dynamics" (Nowe podejście do wieloskalowego modelowania, symulacji i zarządzania dynamiką ruchu pieszego).

Cykl publikacji obejmuje 1 monografię i 5 artykułów opublikowanych w czasopismach

z tzw. listy filadelfijskiej.

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. 

25 kwietnia 2014 r.  Rada Naukowa IBS PAN nadała dr. Massimiliano Daniele Rosiniemu stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych,

w dyscyplinie informatyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Syaszica

Prof. dr hab. inż. Antoni Żochowski

Instytut Badań Systemowych PAN

Członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Irena Pawłow-Niezgódka

Instytut Badań Systemowych PAN


Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www