Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Piotr Nowak

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Piotr Nowak

Dr Piotr  Nowak (Instytut Badań Systemowych PAN)  złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie  postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. We wniosku wskazał Instytut Badań Systemowych PAN do przeprowadzenia  postępowania habilitacyjnego. Sprawa została rozpatrzona na posiedzeniu Rady Naukowej IBS PAN w dniu  31 marca 2017 roku.

Osiągnięcie naukowe - jednotematyczny cykl 9 publikacji pod wspólnym tytułem

"Wspomaganie decyzji finansowych z użyciem systemów informacyjnych wykorzystujących procesy Markowa oraz modele informacji nieprecyzyjnej",

w tym książka:  Maciej Romaniuk, Piotr Nowak,  Monte Carlo Methods: Theory, Algorithms and Applications to Selected Finansial Problems, Institute of Computer Sicience, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2015.

Rada Naukowa IBS PAN, na posiedzeniu w dniu 31 marca 2017 roku,  podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Nowaka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

20 października 2017 roku  Rada Naukowa IBS PAN nadała dr. Piotrowi Nowakowi stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów:

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych

Politechniki Częstochowskiej

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła 

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak

Wydział Elektryczny,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Piotr Jaworski

Wydział Matematyki i Informatyki,

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz

Wydział Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej

Czlonkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek

Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II

Biała Podlaska

Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski

Instytut Badań Systemowych PAN

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www