Kategorie
Kalendarz

Postepowanie habilitacyjne - dr inż. Radoslaw Rudek

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postepowanie habilitacyjne - dr inż. Radoslaw Rudek

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wyznaczyła Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Radosława Rudka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka (wszczętego  1 czerwca 2012 roku).

Dr inż. Radosław Rudek jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Postępowanie było prowadzone  w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną w poniższym składzie.

Przewodniczący

  Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

  Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Sekretarz

  Dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc, prof. PAN 

   Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie komisji

  Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

  Katedra Systemów Informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni

  Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

  Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów Politechniki Gdańskiej

  Prof.  dr hab. inż. Antoni Wiliński

  Katedra Systemów Multimedialnych

  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Członkowie Komisji

  Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz

  Instytut Badań Systemowych PAN

  Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski 

  Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, w dniu 15 marca 2013 roku,  podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dr inż. Radosław Rudek złożył, za pośrednictwem Rady Naukowej IBS PAN, odwołanie od tej uchwały do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www