Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Joanna Soszyńska-Budny

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Joanna Soszyńska-Budny

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Soszyńskiej-Budny  zatrudnionej w Katedrze Matematyki, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni. 

Dr Joanna Soszyńska-Budny we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  wskazała do przeprowadzenia  postępowania habilitacyjnego Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych PAN. 

Postępowanie było prowadzone  w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie automatyka i robotyka.

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, w dniu 15 marca 2013 roku,  podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie automatyka i robotyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję  ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

  Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

  Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Sekretarz

  Prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński

  Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie komisji

  Prof. dr hab. inż. Adam Grzech

  Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

  Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz

  Instytut Badań Systemowych PAN

  Prof.  dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

  Katedra Systemów Decyzyjnych Politechniki Gdańskiej

Członkowie Komisji

  Dr hab.  inż. Andrzej Kasiński, prof. Pol. Poznańskiej

  Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej

  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski

  Instytut Badań Systemowych PAN

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www