Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Norbert Jankowski

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Norbert Jankowski

Postępowanie habilitacyjne dr. Norberta Jankowskiego  zatrudnionego w Katedrze Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Norbert Jankowski we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  wskazał Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych PAN do przeprowadzenia  postępowania habilitacyjnego.

Postępowanie było prowadzone w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN w dniu 9 października 2012 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. Norbertowi Jankowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję  ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

  Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

  Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

Sekretarz

  Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

  Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie komisji

  Prof. dr hab. Leon Bobrowski

  Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

  Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk 

  Instytut Badań Systemowych PAN

  Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka

  Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Członkowie Komisji

  Dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz

  Katedra Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej

  Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN

  Instytut Badań Systemowych PAN

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www