Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Tomasz Górecki

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Tomasz Górecki

Postępowanie habilitacyjne dr. Tomasza Góreckiego  zatrudnionego na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dr Tomasz Górecki we wniosku do Centralnej Komisji wskazał Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Osiągnięcie naukowe stanowi jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem 

"Klasyfikacja szeregów czasowych z wykorzystaniem pochodnych i transformat".

Cykl publikacji obejmuje  6 opublikowanych artykułów, w tym 5 w czasopismach z tzw. listy A.

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. 

26 czerwca 2015 r.  Rada Naukowa IBS PAN nadała dr. Tomaszowi Góreckiemu stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych,

w dyscyplinie informatyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Dr hab. inż. Ewa Bielińska
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

Instytut Badań Systemowych PAN

Dr hab. inż. Urszula Markowska Kaczmar

Wydiał Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak

Instytut Badań Systemowych PAN

Dr hab. Zenon Sosnowski

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej


Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www