Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Agnieszka Dardzinska-Głębocka

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne-dr hab. Agnieszka Dardzinska-Głębocka

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Dardzińskiej-Głębockiej zatrudnionej w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej.

Dr Agnieszka Dardzińska-Głębocka we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wskazała Radę Naukową IBS PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, w dniu 15 marca 2013 roku, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

Postępowanie było prowadzone w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

Na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 14 czerwca Rada Naukowa podjęła uchwałę o nadaniu dr Agnieszce Dardzińskiej-Głębockiej stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. Witold Kosiński

Katedra Systemów Inteligentnych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz.

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron

Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Czlonkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński

Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

 

 

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www