Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne-dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne-dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Przemysława Ignaciuka  zatrudnionego w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej.

Dr inż. Przemysław Ignaciuk we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  wskazał  Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych PAN do przeprowadzenia  postępowania habilitacyjnego

Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN, w dniu 14 czerwca 2013 roku,  podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

24 stycznia 2014 r.  Rada Naukowa nadała dr. inż. Przemysławowi Ignaciukowi stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Osiągnięcie naukowe

Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem

"Odporne algorytmy zarządzania zasobami w sieciach teleinformatycznych i logistycznych"

Cykl publikacji obejmuje 10 prac, w tym monografię naukową oraz 9 artykułów w czasopismach wymienionych w wykazie Journal Citation Reports (JCR).

Monografia  - P. Ignaciuk, A. Bartoszewicz, Congestion Control in Data Transmission Networks - Sliding Mode and Other Designs, Springer-Verlag, Londyn, 2013, 382 str.

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sekretarz

Dr hab. inż. Wiesław Krajewski, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

Instytut Badań Systemowych PAN

i Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych Politechniki Krakowskiej

Członkowie Komisji

Dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW

Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej

Dr hab. inż. Maciej Krawczak, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www