Kategorie
Kalendarz

Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Zenon Sosnowski

Strona główna » Rada Naukowa » Zakończone postępowania habilitacyjne » Postępowanie habilitacyjne - dr hab. Zenon Sosnowski

Postępowanie habilitacyjne dr. Zenona Sosnowskiego zatrudnionego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Dr Zenon Sosnowski we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wskazał  Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych  PAN do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 

W dniu 27 września 2013 r.  Rada Naukowa IBS PAN podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Zenona Sosnowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

24 stycznia 2014 r.  Rada Naukowa IBS PAN nadała dr. Zenonowi Sosnowskiemu stopnień doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka.

Osiągnięcie naukowe

Jednotematyczny cykl publikacji pt.

"Rozmyte drzewa decyzyjne w analizie danych, generacji wiedzy i prognozowaniu"

Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej

Sekretarz

Dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych IBS PAN

Recenzenci i członkowie Komisji

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

Czlonkowie Komisji

Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Dr hab. inż. Eulalia Szmidt, prof. PAN

Instytut Badań Systemowych PAN

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www