Kategorie
Kalendarz

Przewód doktorski - mgr Piotr Kopka

Strona główna » Rada Naukowa » Recenzje - rozprawy doktorskie » Przewód doktorski - mgr Piotr Kopka

Mgr Piotr Kopka

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich IBS PAN

Rozprawa

„Zastosowanie metodologii bayesowskiej w stochastycznej rekonstrukcji zdarzeń na przykładzie uwolnień niebezpiecznych gazów do atmosfery”

Wszczęcie przewodu doktorskiego – 27 listopada 2015r.

Promotor

Dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc

Instytut Badań Systemowych PAN

Promotor pomocniczy

Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Recenzenci

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza

Komisja Doktorska

Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki - przewodniczący
Dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc - promotor
Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Dr hab. inż. Jan Studziński
Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński - recenzent
Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban - promotor pomocniczy
Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch - recenzent
Prof. dr hab. inż. Antoni Żochowski

Egzaminy doktorskie

Dyscyplina podstawowa – informatyka

Dyscyplina dodatkowa – filozofia

Język obcy – j. angielski

Obrona rozprawy doktorskiej – 31 maja 2019r.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www