Kategorie
Kalendarz

Wykaz plac.naukowych-automatyka i robotyka, informatyka

Strona główna » Rada Naukowa » Wykaz plac.naukowych-automatyka i robotyka, informatyka

Wykaz (wg Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów) jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz informatyka - stan na dzień 1 września 2016 roku.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www