Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ


webmaster
 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

KOMITETY KONFERENCJI

 

Komitet Honorowy
(w organizacji)

Komitet Sterujący

Roman Kulikowski, Andrzej Straszak, Olgierd Hryniewicz

Komitet Programowy:

 

Janusz Kacprzyk (Przewodniczący),

Roman Kulikowski (Wiceprzewodniczący),

Andrzej Straszak (Wiceprzewodniczący),

Olgierd Hryniewicz (Wiceprzewodniczący).

 

Osoby zaproszone:

 

Zdzisław Bubnicki, Ryszard Budziński, Andrzej Bartczak, Marian Chudy, Ludosław Drelichowski, Jan B. Gajda, Józef Grabowski, Wiesław Grudzewski, Jakub Gutenbaum, Jerzy Hołubiec, Adam Janiak, Jerzy Kisielnicki, Stefan Kwiatkowski, Marek Libura, Krzysztof Malinowski, Kazimierz Mańczak, Dobrosław Mąka, Jacek W. Mercik, Zbigniew Nahorski, Ireneusz Nykowski, Adam Obtułowicz, Roman Ostrowski, Witold Pedrycz, Stanisław Piasecki, Piotr Sienkiewicz, Roman Słowiński, Tomasz Szapiro, Zdzisław Szyjewski, Jerzy Tchórzewski, Eugeniusz Toczyłowski, Tadeusz Trzaskalik, Stanisław Walukiewicz, Jan Węglarz, Andrzej P. Wierzbicki, Sławomir Wierzchoń.

Komitet Organizacyjny:

Jan W. Owsiński (Przewodniczący),

Andrzej Kałuszko (Sekretarz),
Krystyna Warzywoda (Kierownik Sekretariatu),

Aneta Larkiewicz (strona internetowa),

Agnieszka Jóźwiak (Sekretariat).