Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ

 

 

webmaster

 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Terminy


Do 29 lutego 2004 r.:

Zawiadomienie autorów o akceptacji referatu i wysyłka stylu wydawnictwa.
Do 30 kwietnia 2004 r.:

Nadesłanie pełnego tekstu referatu [tekst w Wordzie o objętości do 36 000 znaków]. Referaty będą recenzowane. Teksty po recenzjach, poprawkach, i akceptacji Komitetu Programowego będą opublikowane w postaci książkowej przed konferencją. Uwaga: książka ta, z formalnego punktu widzenia, nie będzie "materiałami konferencyjnymi", lecz niezależnym dziełem.
Do 30 lipca 2004 r.:

Nadesłanie poprawionego tekstu referatu (artykułu), po recenzjach, według podanego stylu, wraz z właściwą rejestracją (opłata rejestracyjna bądź deklaracja wpłaty).
23-25 września 2002r.:
Konferencja – oraz wręczenie tomu materiałów z konferencji uczestnikom.

Zapraszamy serdecznie do organizacji sesji specjalnych z poszczególnych dziedzin badań operacyjnych i systemowych (co najmniej 4 referaty).

 

Zaanonsowano już sesje specjalne:

1. Wspomaganie podejmowania decyzji przy wielu kryteriach: metody i zastosowania (doc. I. Kaliszewski)

2. Problemy decyzji grupowych i indeksów siły (prof. J. Mercik)

3. Metody badań operacyjnych w ekonomii (prof. S. Piasecki)

4. eGovernment. Elektroniczna administracja państwowa (dr J. Tchórzewski)

5. INFORMS (prof. J. Hołubiec)

 

Organizatorzy sesji specjalnych zostaną włączeni do Komitetu Programowego konferencji. Specjalne sesje na konferencji zorganizuje także grupa robocza EURO MODEST (MODelling of Economies and Societies in Transition).

 

Wszystkie zapytania, a także zgłoszenia, prosimy przesyłać do kierującej sekretariatem pani mgr Krystyny Warzywody, warzywod@ibspan.waw.pl, tel. (22) 837 05 21, faks (22) 837 27 72.