Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ


webmaster
 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych
i Systemowych
PTBOiS

Adres:
Newelska 6 01-447 Warszawa Poland

 

Telefony:
(48 22) 836 41 67;
(48 22) 836 41 03;
(48 22) 837 35 78 ext.213
 
Faks:
(48 22) 837 27 72

 

E-mail:

ptbois@ptbois.org.pl

 

www:

http://www.ptbois.org.pl