Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ

 

 

webmaster

 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 Wpłaty


Wpłaty na konto

Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk:

 

Bank:

BPH PBK S.A. VI O/Warszawa,

 

Nr konta:

86/10600076/0000320000459713

 

Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać na ręce

p. Krystyny Warzywody.

 

Prosimy brać pod uwagę fakt, że w przypadku braku terminowej wpłaty w odpowiedniej wysokości tekst referatu nie będzie mógł być opublikowany w materiałach BOS 2004.

 

W wyjątkowych wypadkach akceptowana będzie wpłata podczas konferencji, podwyższona o opłatę manipulacyjną 40 PLN na uczestnika, pod warunkiem złożenia deklaracji takiej wpłaty
do 1 sierpnia 2004 r.