Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ

 

 

webmaster

 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Opłata konferencyjna

 

Uczestnicy

Przed 1 sierpnia 2004r.

Od 1 sierpnia 2004r.

Tylko udział

Wraz z hotelem i wyżywieniem#

Tylko udział

Wraz z hotelem i wyżywieniem#

Pracownicy naukowi, członkowie PTBOiS*

450 PLN

750 PLN

500 PLN

850 PLN

Inni pracownicy naukowi*

480 PLN

800 PLN

530 PLN

880 PLN

Doktoranci i studenci**

200 PLN

500 PLN

240 PLN

540 PLN

Instytucje***

1800 PLN

3200 PLN

2000 PLN

3400 PLN

 

* Pełna opłata konferencyjna obejmuje: (i) uczestnictwo w konferencji; (ii) bufet w przerwach (kawa, herbata); (iii) dwa posiłki w przerwach obiadowych; (iv) uroczystą kolację; (v) tom materiałów konferencji.

 

** Opłata konferencyjna dla doktorantów i studentów (legitymacja uczelni bądź pismo od dziekana lub dyrektora instytutu) obejmuje (i) udział w konferencji; (ii) bufet w przerwach (kawa, herbata); (iii) dwa posiłki w przerwach obiadowych; zaś (iv) udział w uroczystej kolacji i/lub materiały konferencji: za dodatkową opłatą.

 

*** Firmy, uczelnie, wydziały, instytuty...: opłata instytucjonalna obejmuje: (i) udział pięciu osób w konferencji na warunkach udziału pracowników nauki (ewentualnie odpowiednio większej liczby doktorantów i/lub studentów), (ii) umieszczenie nazwy i ewentualnie logo instytucji w końcowym programie konferencji, (iii) możliwość prezentacji swojej oferty w foyer konferencji.

 

# Opłaty obejmujące dwa noclegi (23/24 i 24/25 września) w pobliżu miejsca konferencji oraz wyżywienie od obiadu 23 września do obiadu 25 września włącznie. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych noclegów po uprzednim, odpowiednio wczesnym zawiadomieniu organizatorów.

 

Opłaty uwzględniają podatek VAT