Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ


webmaster
 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Konferencja jest kontynuacją najpoważniejszego polskiego forum badań operacyjnych i systemowych. Podobnie jak na konferencji BOS 2002, w której uczestniczyło około 200 osób, planujemy szereg ciągów sesji - mikro-seminariów - na konkretne tematy, o charakterze teoretycznym, metodycznym oraz zastosowaniowym. Inną dobrą tradycją naszych spotkań jest szeroki udział pracowników nauki i dydaktyki z uczelni publicznych i niepublicznych, oraz reprezentantów praktyki gospodarczej i administracji. Szczególny nacisk w tematyce konferencji położony został na aspekty konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z budową społeczeństwa, którego rozwój opiera się na wiedzy. Znaczenie tej tematyki istotnie wzrasta w kontekście rozszerzającej się Unii Europejskiej i globalizacji. W związku z tym proponujemy następującą tematykę konferencji:

 

Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym

Zarządzanie produkcją i projektami

Elastyczne systemy produkcji

Jakość i niezawodność

Optymalizacja operacji

Modele ekonomiczne i finansowe

Komputerowe systemy zarządzania

Edukacja

Środowisko, energia, rozwój

Praca i bezrobocie

Rolnictwo, przestrzeń, wartość

Informatyka

Społeczeństwo informacyjne

Gospodarka elektroniczna

Organizacja i systemy wiedzy

Wspomaganie decyzji

Decyzje grupowe i głosowania

Ubezpieczenia i reasekuracja

Niepewność i nieprecyzyjność

Probabilistyka i statystyka

Ryzyko a przedsiębiorczość

Sterowanie i regulacja

Teoria i heureza optymalizacji

Optymalizacja kombinatoryczna

Modelowanie i analiza danych

Zastosowania wojskowe

Telekomunikacja

Polska w Unii Europejskiej

 "Kawiarnie Wiedzy i Twórczości"

 

W dniach 23-25 września 2004 r. (czwartek-sobota) odbędzie się kolejna krajowa konferencja badań operacyjnych i systemowych, BOS 2004. Miejscem konferencji będzie Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

 

Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych zaprasza wszystkich specjalistów z wymienionych na stronie tytułowej dziedzin, praktyków pracujących w gospodarce, oraz doktorantów i studentów odpowiednich wydziałów i kierunków studiów, do udziału w konferencji.

 

Jak poprzednio, na BOS 2002, zrecenzowane teksty przeznaczone na Konferencję zostaną wydane przed jej rozpoczęciem i wręczone uczestnikom.